Albinas MolisKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1907 - 1981


1907 12 25 Kušlėnų k., Mažeikių vls. ir aps. gimė Albinas Molis. Baigė Mažeikių g-jos 5 klases ir buhalterijos kursus.

Nuo 1922 LŠS narys.

1925 09 10 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tarnaudamas baigė g-ją.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), perkeltas į Karo aviaciją.

1933 02 25 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1933 12 15 – 1936 10 01 dirbo sekretoriumi Panevėžio kalėjime.

1936 10 01 priimtas į tarnybą Karo aviacijoje.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus. Tarnavo 8 eskadrilėje II eilės karo lakūnu.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki 1940-06-15 Albino Molio skraidymų stažas buvo 455 val. 15 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA29 ŠTK29 atskirosios aviaeskadrilės atsarginės grandies vyr. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė, kartu su Joniškio partizanais dalyvavo Birželio sukilime.

1942 05 02 priimtas į Vilniaus m. savivaldybės Maitinimo ir ūkio skyrių buhalteriu, vėliau kanceliarijos vedėjas.

1943 04 01 atleistas pareiškus norą savanoriu stoti į lietuvių statybos batalionus.

1944 pasitraukė į Vakarus.

Nuo 1947 gyveno Bradforde, vėliau Londone, Anglijoje.

1956 12 03 grižo į Lietuvą, gyveno Vilniuje.

1981 03 23 mirė.

Žmona – Brigita Trumpulytė (susituokė 1934).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

KITA
Albino Molio krikšto įrašas
Leckavos RKB 1907 m.


9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko ltn. Albinas Molis su žirgu
Vytauto Didžiojo karo muziejaus fotografija


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis