Simonas MockūnasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1904-1971


1904 12 26 Petriškių k., Krinčino vls., Biržų aps. gimė Simonas Mockūnas.

1924 baigė Biržų g-ją.

1924 10 05 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1927 09 07 baigus Karo mokyklą (IX laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos mokomosios eskadrilės žvalgu.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 4 eskadrilę. Baigė aukštojo pilotažo kursus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 05 23 pakeltas į leitenantus.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 6 oro eskadrilę Pajuostėje, prie Panevėžio.

1934 - Karo aviacijos mokyklos skraidymų instruktoriumi.

1934 06 08 už dalyvavimą voldemarininkų maište suimtas.

1934 07 09 paleistas į aviacijos karininkų atsargą, išsiųstas į Biržus. Saugumo departamentui leidus grįžti į Kauną dirbo Finansų m-joje. Dalyvavo LAK veikloje, skraidė civiliais lėktuvais.

1936 atliko skraidymo pratybas Karo aviacijoje, kurių metu patyrė avariją.

1937 Susisiekimo m-jai ketinant iš vokiečių bendrovės Lufthansa pirkti keleivinius lėktuvus kartu su lakūnu J. Dženkaičiu stažavosi Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą įgijo Tarptautinio viešojo transporto piloto licenciją ir su J. Dženkaičiu tapo pirmaisiais Lietuvos keleivinio oro transporto pilotais.

1938 iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą parskraidino nupirktus keleivinius lėktuvus.

1938 08 18 -19 I Lietuvos tautinėje olimpiadoje motorinio skraidymo varžybose laimėjo bronzos medalį.

Nuo 1939 06 03 skraidė pirmąja Lietuvos avialinija Kaunas - Palanga - Kaunas, vėliau Kaunas - Ryga -Kaunas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Kauno oro uosto dispečeriu, vėliau priimtas lakūnu į Aeroflotą. Atlikus stažuotę Rygoje įgijo SSRS transporto piloto licenciją, tačiau dėl ligos neskraidė.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo fabrike. Vienas iš Amerikos lietuvių aeroklubo steigėjų.

1971 02 23 mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona - Jadvyga Kuprytė (1910-1998), sūnus - Liūtas Leonidas (1934).'


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis