Mintautas (Blusis) KazysKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1902-?


1902 01 03 Liolių k., Šėtos vls., Kėdainių aps. gimė Mintautas (Blusis) Kazys. Baigė g-jos 4 klases.

1922 12 01 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1925 09 07 baigus Karo mokyklą (VII laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas Elektrotechnikos bataliono būrio vadu.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1929 11 23 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 11 21 pakeltas į kapitonus.

1937 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1939 11 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Po karo gyveno Telšiuose. Sovietų Sąjungai antrą kaitą okupavus Lietuvą įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą.

1946 03 13 suimtas.

1946 11 20 SSRS NKVD Karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties, išvežtas į Ivdellagą, Sverdlovsko sr.

1955 04 23 paleistas.

Žmona - Rima Ernestin.

Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1936),
Lietuvos nepriklausomybe medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1936).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis