Genrikas (Henrikas) Vytautas MiltakisOro žvalgas.
1900 - 1989


1900 11 20 Punske, Seinų aps. gimė Genrikas (Henrikas) Vytautas Miltakis.

1921 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-jos 4 klases.

Nuo 1921 12 10 tarnavo Marijampolės komendantūros lauko pašto kontoroje.

1922 01 13 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1923 01 13 - 22 dalyvavo vaduojant Klaipėdą.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1924 06 25 baigus teorijos kursus paskirtas 3 oro eskadrilės oro žvalgu.

1925 08 18 – eskadrilės adjutantu.

1925 09 21 su karo lakūnu Heidrikiu išskridę ir pritrūkę kuro buvo priversti nusileisti Šnipiškėse netoli Vilniaus ir pateko į lenkų nelaisvę. Kalėjo Vilniaus, Varšuvos, Modlino kalėjimuose.

1926 09 28 pabėgęs iš Modlino tvirtovės grįžo į Lietuvą.

1926 11 22 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1927 01 15 pačiam prašant priimtas į karinę tarnybą, paskirtas Mokomosios baterijos jaun, karininku.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1928 09 25 perkeltas į Atskirąją art. grupę.

1928 11 19 pačiam prašant perkeltas į 3 art. pulką.

1929 07 31 baigė 4 mėn. artilerijos karininkų kursus, paskirtas 1 art. grupės orientacijos karininku.

1930 baigė dr. J.Tumėno brandos kursus.

1933 12 19 pakeltas į kapitonus.

1931 05 01 – 1936 07 01 kaip KAM stipendininkas mokėsi Vienos aukštojoje veterinarijos m-loje Austrijoje. Grįžęs į Lietuvą paskirtas į Kariuomenės intendantūrą vet. Gydytoju.

1937 12 15 – 3 dragūnų pulko vyr. vet. Gydytoju.

1938 01 01 – Tauragės įgulos vet. Gydytoju.

1939 11 02 – Vilniaus įgulos vet. v-ku.

1939 11 23 pakeltas į majorus.

1940 05 10 tarnyboje susižalojo.

1940 08 05 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1940 08 – 1942 02 dirbo AB „Maistas“ skerdyklos Kaune, vėliau Tauragės aps. vet. Gydytoju.

1942 – 1945 – Vilniaus aps. vet. gydytoju.

1945 11 01 Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą mobilizuotas į RA, tarnavo vet. gydytoju Tolimuosiuose Rytuose. Demobilizuotas dirbo Mažeikių r. vyr. vet. Gydytoju.

1950 09 – 1955 - Šiaulių veterinarinės bakteriologinės laboratorijos direktoriumi, vėliau Žagarės žirgyno vet. gydytoju.

1989 03 07 mirė Žagarėje, palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

Žmona – Anastazija Jasutytė (1900-1988, susituokė 1934),
sūnūs – Viktoras Gediminas (1938) ir Juozapas Algirdas (1940–1979).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu,
Sovietų Sąjungos „Garbės ženklo“ ordinu (1950).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis