Milius StasysOro žvalgas. Aviacijos leitenantas.
1904-1928


1904 01 03 Dimitravos dvare, Darbėnų vls., Kretingos aps. gimė Milius Stasys. Baigė Kretingos prog-ją.

1922 10 05 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1924 09 28 baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 art. pulko 1 haubicų baterijos jaun. karininku.

1926 09 13 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida), paskirtas 4 oro eskadrilės Zokniuose, prie Šiaulių, oro žvalgu.

1927 08 03 pirmą kartą skrido savarankiškai.

1928 11 12 mirė Kaune.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis