1-oji eskadrilė


1-oji oro eskadrilė suformuota 1920 metų rugsėjo 1 d. Jos vadu paskirtas karo lakūnas ltn. J. Dobkevičius. 1920 m. balandžio 1 d. eskadrilės sudėtis buvo tokia: eskadrilės vadas karo lak. vyr.ltn. Hiksa, karo lak. vyr.ltn. Rahn (vokiečių pusk., atvykęs iš Vokietijos), du žvalgai (kurie save laikė lenkais), vienas jūrų lakūnas (rusas). Mokiniai: ltn. Rauba, ltn. Kumpis, ltn. Stašaitis, ltn. Gustaitis, ltn. Jablonskis, ltn. Dobkevičius, ltn. Firantas, ltn. Šidlauskas, ltn. Šakmanas, ltn. Vasnevskis, vyr.ltn. Jakštys, pusk. Šenbergas, pusk. Lisauskas, pusk. Šliužinskas. Antros rūšies specialistų buvo du žmonės, trečios - trys, ketvirtos - trys žmonės ir vienas raštininkas.


Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais: Letov.Š.20, FIAT.CR.20, Dewoitine D.501L.


FotografijaTrumpas aprašymas
J. DOBKEVIČIUS
( 1900-1926 )

Karo lakūnas, aviacijos vyresnysis leitenantas Jurgis Dobkevičius paskirtas 1-osios eskadrilės vadu 1920m.E. KRAUCEVIČIUS
( 1899-1947 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Eugenijus Kraucevičius 1 -osios eskadrilės vadas nuo 1923.11.23 iki 1927.02.16J. NARAKAS
( 1899-1989)

Karo lakūnas, gen. št. pulkininkas leitenantas Juozas Narakas 1 -osios eskadrilės vadas nuo 1927.02.16. iki 1928.01.13


A. MAČIUIKA
( 1901-1940 )

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Antanas Mačiuika 1 -osios eskadrilės vadas nuo 1929.01.13 iki 1935.11.23


V. ČEMARKA
( 1906-1980 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Vytautas Čemarka 1 -osios eskadrilės vadas nuo 1935.11.23 iki 1936.02.15


J. MIKĖNAS
( 1906-1980 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Jonas Mikėnas 1 -osios eskadrilės vadas nuo 1936.02.15 iki sovietinės okupacijos.Susiję straipsniai•J.Mikėnas - Lietuvos karo aviacijos pirmoji eskadrilė (Įkūrimo dvidešimtmečiui)


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis