Česlovas Meškauskas
1904 - 1942


1904 10 25 Raseiniuose gimė Meškauskas Česlovas. Baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-jos 6 klases.

1923 10 26 priimtas į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėst. pulką 7 kuopos jaun. karininku.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 3 oro eskadrilės jaun. karininku.

1926 07 01 – Mokomosios oro eskadrilės būrio vadu.

1927 12 07 perkeltas į atskirąją pėst. kuopą (nuo 1930 09 05 Vytauto Didžiojo kuopa) prie 2 pėst. pulko.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1935 07 20 paskirtas 4 pėst. pulko 3 kuopos vyr. karininku.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus, paskirtas 3 kuopos vadu.

1936 12 07 – 6 kuopos vadu.

1937 04 20 – Panevėžio aps. komendantūros karininku šaulių reikalams, LŠS Panevėžio šaulių rinktinės vado padėjėju.

1940 08 21 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą suimtas, apkaltintas aktyvia veikla LŠS, darbininkų demonstracijų, surengtų įžengiančios į Lietuvą RA garbei, vaikymu.

1941 04 19 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio.

1941 05 02 išvežtas į Pečiorlagą Komijoje.

1942 06 22 žuvo lageryje.

Žmona – Valerija Stukaitė.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928)
Šaulių žvaigždės ordino medaliu(1939),
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio garbės ženklu (1930).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis