Michura JokūbasAviacijos dirbtuvių vedėjas.
1881-?1881 03 18 Chersone, Ukrainoje gimė Michura Jokūbas.

1900 Chersone baigė g-jos 6 klases.

1901 03 savanoriu pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenės 174 Romnų pulke.

1905 baigė Čiugujevo karo m-lą, suteiktas paoporučiko laipsnis ir paskirtas į 110 Karnos pėst. pulką jaun., vėliau vyr. karininku.

1912 pakeltas į poručikus, tarnavo 1 gurguolių batalione dirbtuvių vedėju, vėliau 2 armijos dalinto transporto v-ku.

Dalyvavo I pasaul. kare, 1914 09 07 - 1918 11 10 buvo vokiečių nelaisvėje, paleistas atvyko į Lietuvą.

1919 04 08 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Kauno komendantūros atsargą.

Nuo 1919 05 19 Inžinerijos dalinio Panemunėje sprogstamųjų medžiagų sandelio vedėjas.

1919 11 18 suteiktas plk. leitenanto laipsnis.

1920 06 22 perkeltas į Intendantūros skyrių transporto formavimo v-ku.

1920 10 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas Aviacijos parko ūkio skyriaus vedėju.

Nuo 1924 01 01 Aviacijos dirbtuvių vedėjas.

1924 10 03 pačiam prašant paleistas į atsargą,

1936 12 31 - į dimisiją. Gyveno Biržuose, dirbo valdininku banke.

1935 persikėlė į Kauną.

Žmona (m. apie 1926), dukterys-Marija (1909), Natalija
(1911) ir Antanina (1913).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis