Merfeldas Adolfas


1890 - ?


1890 04 16 Navadolės k., Baisogalos vls., Kėdainių aps. gimė Merfeldas Adolfas. Pašauktas į Rusijos kariuomenę baigė Karo aviacijos m-lą, tarnavo aviacijos daliniuose, suteiktas kapitono laipsnis.

1918 01 paleistas iš kariuomenės.

1919 04 09 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį.

1919 04 16 – Aviacijos m-los instruktoriumi.

1919 05 28 pašalintas iš kariuomenės kaip įstojęs su netikrais dokumentais.

1919 10 07 vėl mobilizuotas ir paskirtas karininku į Aviacijos dalį.

1919 11 24 iš kariuomenės atleistas. Ūkininkavo Navadolės k., Baisogalos vls.

Sovietų Sąjungai antrą, kartą okupavus Lietuvą 1945 11 12 suimtas Krikštėnų k., Ukmergės vls.

1946 01 20 byla nutraukta, paleistas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis