Matulionis Pranas1909-1986


1909 08 05 Antakalnių k., Užpalių vls., Utenos aps. gimė Matulionis Pranas.

1928 08 28 baigęs Utenos „Saulės“ g-ją įstojo į LU Medicinos f-tą.

1929 09 14 perėjo į Humanitarinį f-tą.

1930 11 04 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1932 10 31 baigus Karo mokyklą (XIV laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 7 pėst. pulko būrio vadu.

1933 09 27 – į 2 atsk. pėst. kuopą.

1935 07 20 – į 6 pėst. pulką.

1936 11 10 – į Karo aviaciją.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1938 10 20 paskirtas Karo aviacijos komendantūros ūkio būrio vadu.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviacijos eskadrilės maisto tiekimo v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į Kanadą, gyveno Vinipege.

1965 persikėlė į Čikagą, JAV.

Mirė 1986 07 30 Centreville, St. Joseph, Michigan, JAV.

Pirmoji žmona – Sabina Balčiūnaitė (mirė 1937), antroji žmona – Stasė Krasnickaitė.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis