Matulaitis Juozas
1897 - 1944


1897 01 24 Baraginės k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps. gimė Matulaitis Juozas.

1915 baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo.

1919 01 26 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pėst. pulką, 03 30 – į 10 pėst. pulką iždininku-ginklininku.

1920 02 04 suteiktas karo valdininko laipsnis, tarnavo 1 atsargos batalione.

1923 12 31 paskirtas 9 pėst. pulko ginklų prižiūrėtoju.

1925 03 27 – Karo aviacijos parko ūkio skyriaus raštvedžiu.

1926 04 29 pačiam prašant paleistas į karininkų atsargą. Dirbo vedėju Lazdijų ir Čižiūnų (Trakų aps.) prad. m-lose.

1937 11 23 kaip buvusiam karo valdininkui, laikomam karininkų atsargoje, suteiktas administracijos (B) ats. leitenanto laipsnis. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą dirbo Pavarėnio k. (Alytaus aps.) prad. m-los vedėju.

1941 06 14 NKVD suimtas, su šeima ištremtas į Slavgorodą, Altajaus kr.

1942 04 10 tremtyje suimtas, SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

1944 02 28 žuvo lageryje Jurgoje, Kemerovo sr.

1959 07 30 Altajaus krašto teismo prezidiumo nutartimi byla nutraukta nesant nusikaltimo sudėties, reabilituotas.

Žmona – Marija Paganauskaitė (1909–1986, susituokė 1934), dukterys – Elena Judita (1934), Margarita Ina Stašinskienė (1938), sūnūs – Vytenis (1936–1937) ir Liudas (1942–1943 tremtyje).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis