Masaitis Aleksas


Aviacijos jaun. leitenantas.
1916-2014


1916 10 28 Verbūnų k., Gruzdžių vls., Šiaulių aps. gimė Masaitis Aleksas .

1932—37 mokėsi ir baigė Šiaulių g-ją.

1937 07 07 Šiaulių aps. komendantūros pasiųstas į Karo mokyklą.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ją baigė (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją mokomosios grupės technikos karininko padėjėju.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.

2014 01 12 mirė Čikagoje.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.
U.S., Social Security Death Index, 1935-2014

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis