Martusas Juozas


Aviacijos jaun. leitenantas.
1916-1944


1916 0 8 12 Petrakiemio k., Pakuonio vls., Kauno aps. gimė Martusas Juozas.

1936 baigė Prienų „Žiburio" g-ją.

1936 11 01 įstojo į Karo mokyklą, mokomosios kuopos kursą baigė Ryšių batalione.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos 4 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviaeskadrilės flagmaniniu oro šauliu-radistu.

1941 06 05 suimtas, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1941 01 05 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams. Lageryje dirbo elektros monteriu.

1944 06 30 žuvo nutrenktas elektros srovės.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis