Klemensas MartinkusKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1901 - 1974


1901 02 16 Vytogalos k. Skaudvilės vls., Tauragės aps. Jono ir Marijonos Sadauskaitės Martinkų šeimoje gimė Martinkus Klemensas.

1920 10 25 iš Šiaulių g-jos 6 klasės įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku.

1922 05 01 – 1 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1923 12 20 – raitųjų žvalgų komandos jaun. karininku.

1923 01 09 - 22 dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavime.

1924 02 23 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi aviacijos teorijos kursuose.

1924 06 12 baigus kursus paskirtas oro žvalgu į 2 oro eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune, kartu ir eskadrilės iždininku.

1924 07 02 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1924 09 20 išlaikė g-jos kurso egzaminus.

1925 01 08 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus.

1926 08 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1927 11 21 paskirtas Karo aviacijos fotolaboratorijos vedėju, kartu Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriuje dėstė fotografiją.

1928 vienas iš Lietuvos parašiutų sporto pradininkų.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1931 01 19 – 1931 02 06 kartu su kpt. J.Pyragiumi dalyvavo tarptautinėse Monte Karlo automobilių lenktynėse.

1931 01 01 paskirtas mokomosios oro eskadrilės jaun. instruktoriumi.

1933 09 04 perkeltas į 4 oro eskadrilę.

1933 09 24 Zoknių aerodrome per aviacijos šventę atliko pirmąjį Lietuvoje šuolį iš 1000 m aukščio su uždelstu parašiuto išskleidimu 200 m aukštyje.

1933 12 19 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Klemas Martinkus Karo aviacijoje skraidė 546 val.

1934 įstojo į VDU Teisių f-to Ekonomijos skyrių. Kaune įsteigė amerikiečių Harley-Davidson motociklų ir prancūziškų automobilių atstovybę ir jais prekiavo. Jo atstovybei tarpininkaujant Lietuvos vyriausybė Čekoslovakijoje pirko priešlėktuvines-prieštankines patrankėles Oerlikon, ruošėsi pirkti naikintuvus Prancūzijoje.

1937 už nuopelnus civilinei aviacijai Lietuvos aeroklubas suteikė LAK labdario vardą.

1936 pašauktas atlikti karines pratybas Karo aviacijoje.

1939 09 17 - 30 buvo mobilizuotas Karo aviacijoje.

1940 su šeima pasitraukė į Vokietiją. Kilus Vokietijos – SSRS karui grįžo į Lietuvą, tarnavo vertėju Vokietijos kariuomenėje.

1944 rudenį pasitraukė į Vieną Austrijoje. Pasibaigus karui gyveno Prancūzijoje.

1946 emigravo į Braziliją, litografijos spaustuvėje dirbo pardavimo agentu.

1974 08 09 mirė Rio de Žaneire, palaidotas Katumbi kapinėse.

Žmona – Ona Birutė Bagdonaitė (1916-1982), duktė – Ada Marie Martinkus Zemp (1937-2010).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis