Markūnas PetrasOro žvalgas.
1902-?


1902 08 02 gimė Rygoje, Latvijoje.

1917 Rygoje baigė g-jos 4 klases.

1918-1919 - matininkų kursų topografijos skyrių Vilniuje ir du technikumo kursus Rygoje.

1919 05 29 grįžo į Lietuvą ir savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenes Inžinerijos batalioną.

1919 07 31 priimtas į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas atskirosios geležinkelių kuopos statybinio būrio vadu.

1920 03 11 paskirtas atskirosios geležinkelių kuopos adjutantu.

1921 07 18 perkeltas į Karo aviaciją, baigė oro žvalgų kursus tarnavo 2 oro eskadrilėje.

1921 10 25 paskirtas eskadrilės komendantu.

1921 12 13 - Geležinkelių bataliono 2 kuopos eksploatacinio būrio vadu.

1923 12 11 pačiam prašant paleistas į atsargą.

Iki 1929 gyveno Ruklos dvare, Jonavos vls., dirbo valstybinio draudimo įstaigoje kontrolieriumi-taksatoriumi, vėliau pasienio policijoje.

Nuo 1940 04 08 Zarasų pasienio policijos 7 rajono v-kas.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo Australiją.

Žmona -Elena (1903), duktė -Gražina (1924).

Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1930).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis