Markūnas (Morkūnas) BalysOro žvalgas. Aviacijos leitenantas.
1915 - 2000


1915 11 23 JAV gimė Markūnas (Morkūnas) Balys.

1922 su tėvais grįžo į Lietuvą.

1934 baigė Panevėžio g-ją.

1934 09 22 įstojo į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigus (XVIII laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 art. pulko 6 baterijos jaun. karininku.

1937 11 09 – pulko švietimo vadovo padėjėju.

1938 04 12 – 4 baterijos vyr. karininku, vėliau ūkio būrio vadu.

1938 10 13 pakeltas į leitenantus.

1939 02 09 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi oro žvalgų kursuose.

1940 04 06 baigus kursus paskirtas 6 eskadrilės Pajuostėje, prie Panevėžio, lakūnu žvalgu.

Iki 1940 06 15 Balys Markūnas skraidė 50 val. 10 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės ryšių grandies šturmanu.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr.

1943 11 25 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 3 metams.

1944 06 14 paleistas dirbo duonos kepykloje Rešotuose.

1945 11 03 vėl suimtas, nuteistas 8 metams, kalintas lageryje Rešotuose, Krasnojarsko kr.

1953 grįžo į Lietuvą. Dirbo Kurklių MTS, įvairiuose tarybiniuose ūkiuose, vėliau Elektrėnuose šaltkalviu, tekintoju, suvirintojų.

2000 06 03 mirė, palaidotas Vievyje.

Žmona – Marija Pauliukaitė, sūnus – Algirdas Antanas (1937).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu.


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis