Antanas GavelisAviacijos inžinierius. Karo lakūnas.
Aviacijos pulkininkas leitenantas

1901-1984


Antanas Gavelis gimė 1901-05-18 Žaunieriškų k., Alytaus vlsč., Alytaus apskritis. Tėvai: Antanas Gavelis ir Marijona Kanaukutė.

1920 m. baigė Marijampolės realinę gimnaziją.

1921-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigus (IV laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 11-tą Vilniaus pėstininkų pulką 4-os kuopos jaun. karininku.

1922-07-31 išvyko Karo aviacijos viršininko žinion ir 1922-09-18 paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1923-06-01 baigė aviacijos teorijos kursą, o 1923-08-22 savarankiškai išskrido lėktuvu „Albatros“ B.II.

1924-06-30 paskirtas į 1-ąją eskadrilę, kurioje 1924-12-30 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1925-01-08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925-07-29 suteiktas karo lakūno vardas.

1928-01-13 paskirtas 1-osios eskadrilės vado padėjėju.

1928-12-18 pakeltas į kapitonus.

1929-1932 metais studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje.

Ją baigęs 1932-07-22 grįžo į Lietuvą.

1932-09-01 vėl paskirtas į Karo aviaciją, tarnavo Aviacijos technikos skyriaus jaunesniuoju inžinieriumi, viršininko padėjėju.

1932-11-21 pakeltas į majorus.

1935-11-23 pakeltas pulkininku leitenantu.

1936-09-21 paskirtas aviacijos dirbtuvių viršininku.

1935-1940 m. – Karo aviacijos dirbtuvių viršininkas. Dėstė Aviacijos mokykloje.

Iki 1940-06-15 Antano Gavelio skraidymų stažas buvo 700 val. 47 min.

Sovietinės okupacijos pradžioje 1940-07-02 perkeltas į Ginklavimo valdybą ir paskirtas Linkaičių ginklų dirbtuvių technikos dalies vedėju.

1940-11-01 paleistas į atsargą.

1940-11 pradėjo dirbti Kauno Aukštesn. technikos mokykloje ir VDU.

Nuo 1942 m. Aukštesn. technikos m-los direktorius. 1949 m. atleistas pareiškus politinį nepasitikėjimą.

1953 m. įsidarbino Durpynų statybos treste. Išėjęs į pensiją gyveno tėviškėje.

Mirė 1984-07-02. Palaidotas Rumbonių kapinėse, netoli Alytaus.

Žmona – Valerija Indrulytė (1907-1979, susituokė 1934), duktė – Vita Marija Laurinavičienė (1936).

Apdovanojimai:
II rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinas (1926 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.),
Prancūzijos nacionalinės gelbėjimo federacijos sidabro medalis (1929 m.),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Svetainės administracijos surinkta informacija.


ANTANAS GAVELIS FOTOGRAFIJOSE
Mokomosios oro eskadrilės vadas A.Gustaitis (centre) su mokiniais lakūnais prie naikintuvo Fokker D.VII. Kauno aerodromas, 1924 m.
Iš kairės: S.Darius, A.Gavelis, A.Gustaitis, J.Garolis, V.Čemarka.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Lakūnai prie atskraidinto pademonstruoti prancūziško lėktuvo Gordou-Leseurre B su 180 AG varikliu Hispano-Suiza. 1924 m.
Iš kairės: J.Pranckevičius, T.Šakmanas, J.Dobkevičius, X, K.Martinkus, J.Mikėnas, V.Valteris, V.Reimontas, J.Adomaitis, J.Garolis, L.Peseckas, V.Jablonskis, V.Gricevičius, X, A.Gavelis, A.Gustaitis, M.Mačiokas, svečias iš Prancūzijos, Aviacijos viršininkas J.Kraucevičius, E.Kraucevičius, X, A.Stašaitis, Č.Januškevičius, A.Babilius, V.Milevičius, J.Narakas, J.Nastaras, X, V.Švitrys.

(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •
1-osios oro eskadrilės lakūnai (iš dešinės, prieš lėktuvą): X, esk. vadas vyr.ltn. E.Kraucevičius, vyr.ltn. L.Peseckas, ltn. Č.Januškevičius, ltn. B.Vaivada, ltn. A.Gavelis; bei lėktuvai: Albatros C.XV, DFW C.V, du Halb. CL.IV, Martinsyde F-4 „Buzzard”, Fokker D.VII, Dobi-II. Kauno aerodromas, 1924 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •
1-osios oro eskadrilės lakūnai prie savojo „Šmoliko”. Iš kairės: A.Gavelis, J.Pranckevičius, L.Peseckas, eskadrilės vadas E.Kraucevičius, J.Narakas, Č.Januškevičius.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis