Antanas Gavelis


Aviacijos inžinierius. Karo lakūnas.
Aviacijos pulkininkas leitenantas

1901-1984


Antanas Gavelis gimė 1901-05-18 Žaunieriškų k., Alytaus vlsč., Alytaus apskritis.

1920 m. baigė Marijampolės realinę gimnaziją.

1921-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigus (IV laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 11-tą Vilniaus pėstininkų pulką 4-os kuopos jaun. karininku.

1922-07-31 išvyko Karo aviacijos viršininko žinion ir 1922-09-18 paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1923-06-01 baigė aviacijos teorijos kursą, o 1923-08-22 savarankiškai išskrido lėktuvu „Albatros“ B.II.

1924-06-30 paskirtas į 1-ąją eskadrilę, kurioje 1924-12-30 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1925-01-08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925-07-29 suteiktas karo lakūno vardas.

1928-01-13 paskirtas 1-osios eskadrilės vado padėjėju.

1928-12-18 pakeltas į kapitonus.

1929-1932 metais studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje.

Ją baigęs 1932-07-22 grįžo į Lietuvą.

1932-09-01 vėl paskirtas į Karo aviaciją, tarnavo Aviacijos technikos skyriaus jaunesniuoju inžinieriumi, viršininko padėjėju.

1932-11-21 pakeltas į majorus.

1935-11-23 pakeltas pulkininku leitenantu.

1936-09-21 paskirtas aviacijos dirbtuvių viršininku.

1935-1940 m. – Karo aviacijos dirbtuvių viršininkas. Dėstė Aviacijos mokykloje.

Iki 1940-06-15 Antano Gavelio skraidymų stažas buvo 700 val. 47 min.

Sovietinės okupacijos pradžioje 1940-07-02 perkeltas į Ginklavimo valdybą ir paskirtas Linkaičių ginklų dirbtuvių technikos dalies vedėju.

1940-11-01 paleistas į atsargą.

1940-11 pradėjo dirbti Kauno Aukštesn. technikos mokykloje ir VDU.

Nuo 1942 m. Aukštesn. technikos m-los direktorius. 1949 m. atleistas pareiškus politinį nepasitikėjimą.

1953 m. įsidarbino Durpynų statybos treste. Išėjęs į pensiją gyveno tėviškėje.

Mirė 1984-07-02. Palaidotas Rumbonių kapinėse, netoli Alytaus.

Žmona – Valerija Indrulytė (1907-1979, susituokė 1934), duktė – Vita Marija Laurinavičienė (1936).

Apdovanojimai:
II rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinas (1926 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.),
Prancūzijos nacionalinės gelbėjimo federacijos sidabro medalis (1929 m.),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis