Av. jaun. inž. Vacetas Eduardas?†1921

Aviacijos parko jaunesnysis inžinierius Eduardas Vacetas buvo kilęs iš Liepojos (kituose šaltiniuose rašoma, jog iš Rygos). 1920 04 13 įstojo besikuriančią Lietuvos karo aviaciją laisvai samdomu specialistu – mechaniku.

1921 m. birželio 15 d. naujai suremontuotu lėktuvu Halb. CL-IV (Borto Nr.5814) pakilo lakūnas Kaputauskas Aleksandras, o žvalgo sėdynėje sėdėjo jaun. inžinierius Eduardas Vacetas.
Plk. ltn. L. Peseckas savo prisiminimuose apie Kaputauską rašė: Ne sykį jis kalbėjo, kad su Halbu kilpų daryti negalima – per silpnas“. Tačiau nepaisant visko lėktuvui pakilus maždaug į 1000 m. aukštį padarė pirmą „mirties kilpą“ ir bedarant antrąją lėktuvas perėjo į suktuką, tapo nevaldomas ir dideliu greičiu pradėjo kristi žemyn. Esant apie 300 m. aukštyje lėktuvas neatlaikęs apkrovos subyrėjo į atskiras dalis. Iš lėktuvo iškritę abu lakūnai ir lėktuvo nuolaužos nukrito Aleksoto aerodrome. Lėktuvu skridusio lakūno A. Kaputausko ir jaun. inž. E. Vaceto kūnai nukrito į sudegusio angaro geležinių fermų likučius. Kaputauskas ir Vacetas nuo patirtų sužalojimų žuvo vietoje

1921 m. birželio 15d. lakūno A. Kaputausko ir jaun. inž. E. Vaceto aviakatastrofa su lėktuvu Halb. CL-IV

Birželio 17 dieną įvyko iškilmingos žuvusiųjų laidotuves. Jų karstus į kapines buvo vežami ant lėktuvų liemenų lydint muzikos orkestrui ir didelei žmonių miniai. Procesijos metu visą laiką ties Kaunu skraidė keletas lėktuvų, atsisveikindami su savo draugais. Jaunesnysis inžinierius Eduardas. Vacetas palaidotas Kauno liuteronų kapinėse.

Aviacijos mjr. Jonas Mikėnas savo atsiminimų knygoje „Gyvenimo skrydis“ rašė:

„Pasirodo, kad lėktuvas Halb. CL-IV buvo per trapus. Ir Kaputauskas, gerai išmanęs aukštojo pilotažo paslaptis, dar prieš tai po skrydžių angare paremdavo lėktuvo sparnus, kad jie atsiteistų. Nežiūrint to vėliau vis tiek rizikuodavo atlikdamas aukštojo pilotažo pratimus.“

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Žurnalas „Kardas“ 1921 m. Nr. 25, 220psl.
LŠS žurnalas „Trimitas“ 1921 m. Nr. 24 7 psl.
Mjr. Jonas Mikėnas„Gyvenimo skrydis“ 28 psl.
Plk. ltn. Leonardas Peseckas „Karo lakūno pasakojimai“ 78 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis