Vrš. Jonas Kačiušis
1894†1922

Lakūnas mokinys viršila Jonas Kačiušis gimė 1894 m. gruodžio 11 d. Raseinių apsk. ir valšč. Velpesių kaime. Karo tarnybą pradėjo carinės Rusijos kariuomenėje: pradžioje tarnavo inžinerijos dalyse, vėliau perkelta į aviaciją. Tarnavo eskadrilėje, kuri buvo suformuota prie Varšuvos, karo pradžioje lėktuvu „Ilja Muromecas“ skraidė į frontą. 1917 m. skraidyti mokėsi Gatčinos aviacijos mokykloje, bet dėl revoliucijos mokslus teko nutraukti. Grįžus į Lietuvą 1919 m. rugpjūčio 10 d. buvo mobilizuotas kaip Rusijos kariuomenės puskarininkis, paskirtas į aviaciją specialistu - motoristu. 1920 m. pradžioje atitarnavus reikiamą laiką ir paskelbus įsakymą dėl mobilizuotų puskarininkių demobilizaciją kariuomenėje pasiliko liktiniu. 1920 09 06 – 1921 03 15 ėjo specialistų kuopos viršilos pareigas. 1921 m. kovo 15 d. pačiam prašant pervestas į mokomąją eskadrilę ir paskirtas į mokinių lakūnų pilotų grupę mokytis skraidyti. Savarankiškai pirmą kart išskrido 1921 m. liepos 9 d. Mokydamas su visų tipų mokomaisiais lėktuvais savarankiškai išskraidė daugiau kaip 80 val.

1922 m. balandžio 29 d. iš Aleksoto karinio aerodromo pakilo lėktuvas Albatroc C-III (borto Nr. 15298) pilotuojamas lakūno mokinio vrš. Jono Kačiušio su mokiniu žvalgu ltn. Kaziu Zakšausku. Skrydžio tikslas – lavinti lakūnų mokinių įgūdžius. Apie 16 val. 10 m. lėktuvui skrendant virš Žagariškių kaimo, dėl neaiškių priežasčių užsidegė variklis. Lėktuvas tapo nevaldomas ir sparčiai apimtas ugnies nukrito prie Aleksoto. Atvykus į nelaimės vietą lėktuvas rastas beveik visiškai sudegęs ir dėl smarkaus smūgio į žemę nepataisomai sudužęs. Abu lakūnai žuvo vietoje.


Vrš. J. Kačiušio ir ltn. K. Zakšausko laidotuvės.

1922 m. gegužės 2 d. žuvę lakūnai vrš. Jonas Kačiušis ir ltn. Kazys Zakšauskaus palaidoti Kauno kapinėse, sovietmečiu naikinat kapinės perlaidoti į Aukštosios Panemunės kapines.


Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Žurnalas „Karys“ 1922 m. Nr. 18, 19.
Įsakymas kariuomenei 1921 m. Nr. 43 §1.
Fotografija: Lietuvos aviacijos muziejus

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis