Av. ltn. Kazys Zakšauskas
1900†1922

Lakūnas mokinys Kazys Zakšauskas gimė 1900 12 20 Kartenos mstl, Kretingos aps. 1920 baigė Telšių gimnazijos 6 klases. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, pačiam prašant paskirtas į Karo aviaciją. Nuo 1922 01 23 - aviacijos teorijos kurso klausytojas. Mokymu metu ore išbuvo daugiau kaip 16 val.

1922 m. balandžio 29 d. iš Aleksoto karinio aerodromo pakilo lėktuvas Albatros C-III (borto Nr. 15298) pilotuojamas lakūno mokinio vrš. Jono Kačiušio su mokiniu žvalgu ltn. Kaziu Zakšausku. Skrydžio tikslas – lavinti lakūnų mokinių įgūdžius. Apie 16 val. 10 m. lėktuvui skrendant virš Žagariškių kaimo, dėl neaiškių priežasčių užsidegė variklis. Lėktuvas tapo nevaldomas ir sparčiai apimtas ugnies nukrito prie Aleksoto. Atvykus į nelaimės vietą lėktuvas rastas beveik visiškai sudegęs ir dėl smarkaus smūgio į žemę nepataisomai sudužęs. Abu lakūnai žuvo vietoje.


Vrš. J. Kačiušio ir ltn. K. Zakšausko laidotuvės.

1922 m. gegužės 2 d. žuvę lakūnai vrš. Jonas Kačiušis ir ltn. Kazys Zakšauskaus palaidoti Kauno kapinėse, sovietmečiu naikinat kapinės perlaidoti į Aukštosios Panemunės kapines.


Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Žurnalas „Karys“ 1922 m. Nr. 18, 19.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Fotografija: Lietuvos aviacijos muziejus


Kazio Zakšausko gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis