Petras Motiekaitis

Petras Motiekaitis gimė 1920 m. Sausio 29 d. Manaitų k., tuometiniame Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar Radviliškio raj.) Mokėsi Dambavos pradžios mokykloje, Šeduvos progimnazijoje, Panevėžio berniukų gimnazijoje.

1934 m. Petro iniciatyva Manaitų kaime buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje aviamodeliuotojų būrelis.

1936 m. rugpjūčio mėn. Kaune vykusiose aviamodeliuotojų varžybose užėmė pirmąją vietą. Už pasiektus rezultatus Lietuvos aeroklubas Motiekaičiui paskyrė stipendiją.

1936 m. įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokylą, kurią baigęs 1941 m. įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

1937 m. sausio 18d. baigė Lietuvos aeroklubo surengtus aviamodeliuotojų kursus.

1937 metų rugpjūčio 22 d. sklandytojas G.Miliūnas išbandė P. Motiekaičio konstrukcijos sklandytuvą MOTI-1.

1938 m. baigė Nidos sklandymo mokyklą, įgijo sklandytojo „B“ piloto vardą.

1939 m. prie Lietuvos aeroklubo baigė lakūnų apmokymo kursus ir savarankiškai skraidė mokomaisiais lėktuvais.

1939 m. dalyvavo Suomijoje vykusiose aviamodeliavimo varžybose.

1941 m. jis pradėjo dirbti inžinieriumi konstruktoriumi Kauno karo aviacijos dirbtuvėse. Antrojo pasaulinio karo metu gyveno gimtinėje, pas tėvus. Pokario metais dirbo Panevėžio miesto statybinėse organizacijose.

1945 m. Motiekaitis atgaivino aviamodeliuotojų būrelį Panevėžio berniukų gimnazijoje.

Sėkmingai pasirodęs 1947 m. vykusiose XVI sąjunginėse aviamodeliuotojų varžybose, buvo įtrauktas į TSRS rinktinę.

1948 m. Dirbo LTSR Osoaviachimo Centro Taryboje inspektoriumi lakūnu. Tais pačiais metais su sklandytuvo modeliu „Albatrosas – 13“ jis tapo TSRS čempionu.

1949 m. pradėjo dirbti Šiauliuose, „Elnio“ odos ir avalynės kombinate – inžinieriumi, inžinieriumi konstruktorium, skyriaus viršininku, konstravimo biuro viršininko pavaduotoju, vyr. konstruktoriumi. Ir dirbo čia iki gyvenimo pabaigos.

1953 m. Petras Motiekaitis pastatė mokomojo tipo sklandytuvą MOTI-2.

1957 m. kartu su A. Pranskėčiu išleido knygą „Jaunasis aviamodelistas“. Pastatė dar vieną savo konstrukcijos sklandytuvą MOTI-3, kuris vėliau buvo motorizuotas.

1962 m. 25 tūkstančių egzempliorių tiražu buvo išleistas P. Motiekaičio spalvotų atvirukų rinkinys apie drugius.

1963 m. liepos 6 d. Petras Motiekaitis pasiekė du pirmuosius oficialius pasaulio rekordus. Jo sraigtasparnio modelis su gumos varikliu „Libele 4“ išsilaikė ore 12 min. 10 sek. ir nuskrido 889 m.

1965 m. Motiekaičiui buvo suteiktas LTSR nusipelniusio išradėjo garbės vardas.

1968 m. apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu, įgijo sporto meistro vardą, o 1971 m. - tarptautinės klasės sporto meistro vardą.

1978 m. tuometinės TSRS lengvosios pramonės ministerija pripažino Petrą Motiekaitį geriausiu racionalizatoriumi.

1983 m. apdovanotas TSRS SDAALR „Garbės ženklu“, kurį pasirašė triskart Tarybų Sąjungos didvyris – A. Pokryškinas.

Mirė 1988 m. sausio 21 dieną, palaidotas Šiauliuose, Donelaičio gatvės kapinėse.

Petras Motiekaitis per savo gyvenimą pasiekė 16 pasaulio ir 22 TSRS rekordus aviamodeliavimo srityje. Jis yra pripažintas ir kaip 5 odos apdirbimo bei 2 spalvotosios fotografijos išradimų autorius.
Motiekaitis aktyviai domėjosi ne tik aviacija, bet ir gamta. Jis surinko 460 dieninių ir naktinių drugių kolekciją, o vienas iki tol nežinomas jo atrastas drugelis buvo pavadintas atradėjo pavarde.

2000 m. jo vardu pavadinta gatvė Zokniuose.


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ PETRAS MOTIEKAITIS PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis