P.Žadeikos variklis

P.Žadeikos konstrukcijos variklis.
Paspauskite paveikslėlį, jei norite jį padidintiPetras Žadeika gimė 1915 m. Peterburge, amatininkų šeimoje. Septynerių metų tapo našlaičiu ir pateko į prieglaudą. Grįžęs į Lietuvą, dirbo geležinkelių dirbtuvėse. Jaunystėje neturėjęs galimybės mokytis, P. Žadeika atkaliai gilino savo žinias, daug skaitydamas, vakarais lankydamas amatininkų kursus.

Pašauktas karinei tarnybai, jis pateko į aviaciją. Čia susipažino su lėktuvų varikliais, kuriais labai susidomėjo. Iš pradžių jis sugalvojo pasidirbdinti skraidantį lėktuvo modelį su varikliu. Bet Lietuvos pramonė variklių negamino, ir P. Žadeika pats pasidarė varikliuką. Deja, uždegimo mechanizmas svėrė daugiau, negu pats variklis.

Tada jam kilo mintis sukonstruoti variklį su paprastesne uždegimo sistema. Būdamas lakios kūrybinės minties, P. Žadeika sugalvojo naujo tipo mažą varikliuką, kurį laisvalaikiais per metus pats pasidarė.

Bandymai praėjo sėkmingai.

Pasisekimo paskatintas, P. Žadeika ėmėsi projektuoti 70 AJ galingumo aviacinį variklį. Neturėdamas su kuo pasitarti ir net pasidalinti mintimis, jis prasėdėdavo ilgus vakarus vienas, braižydamas įvairius variklio variantus. Savamokslis konstruktorius puikiai suprato, jog vien projektais sunkiai apginsi savo idėją. Jis beldėsi ne į vienas duris, prašydamas paramos. Tačiau pritarimo nesulaukė. Todėl visas variklio detales konstruktorius gamino savo rankomis namuose. Darbas užsitęsė gana ilgai.

1941 m. savo variklį jis jau bando užvesti. Veiks! .. Neveiks! . . Nuomonių, spėliojimų netrūksta. Ir pats konstruktorius nebuvo tikras, nes jo kūrinio veikimo principas buvo kitoks, negu įprastinių variklių. Įsukus variklį staklėse, iš išmetamųjų angelių ėmė veržtis juodų dūmų kamuoliai. Variklis prabilo.

Karo metais P. Žadeika savo darbą nutraukė.
Po karo, 1946 m. gegužės 24 d., P. Žadeika kreipėsi į Kauno Valstybinio universiteto technologijos fakulteto dekanatą, prašydamas jo sukonstruoto vidaus degimo variklio įvertinimui sudaryti komisiją. Į ją buvo paskirti variklių specialistai N. Milenskis, L. Gastila, T. Sadauskas , A. Novodvorskis.

P. Žadeikos variklis buvo žvaigždinis (2 žvaigždės po 5 cilindrus), dvitaktis. Cilindruose stūmokliai nejudamai pritvirtinti prie karterio. Tarp cilindro ir nejudamų stūmoklių slankiojo įvorės, kurios švaistikliais sujungtos su alkūniniu velenu. Variklio cilindrai paeiliui sujungti angomis, kuriomis vieno cilindro degimo kamera susisiekė su kito cilindro degimo kamera. Tuo būdu degimas tiesiogiai degančiomis dujomis buvo perduodamas iš vieno cilindro į gretimą. Dujų mišiniui padegti viename cilindre buvo įtaisyta žvakė, kuri, varikliui pradėjus veikti, išjungiama.

Originaliai (stovinčiais stūmokliais) išspręstas švaistiklių klausimas. Švaistikliai darbo metu tik tempiami (plienas tempimui yra atsparesnis, negu gniuždymui). Dėl to jie tapo daug lengvesni, negu įprastiniuose varikliuose.

Komisijos išvadose sakoma, jog P. Žadeika sugebėjo originaliai spręsti aviacinio vidaus degimo variklio problemas.

Antroji P. Žadeikos gyvenimo aistra buvo motociklai. Jis suremontuodavo senus trofėjinius motociklus, patobulindavo jų variklius ir dalyvaudavo lenktynėse, kurios Kaune buvo labai populiarios.

1948 m. balandžio pabaigoje P. Žadeika tragiškai žuvo motociklo avarijoje. Prieš pat mirtį savo sukonstruotą ir pagamintą variklį jis buvo padovanojęs šiluminių variklių katedrai.
Specialistai teigia, jog padarius kai kuriuos pakeitimus, variklis galėjo būti sėkmingai naudojamas aviacijoje.

Šiuo metu originalios konstrukcijos P.Žadeikos aviacinį variklį galima apžiūrėti Lietuvos aviacijos muziejuje, Kaune.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis