Gediminas Karpavičius. FILOP
Dailininkas – architektas, kolekcininkas
GEDIMINAS KARPAVIČIUS
(1951 - 2005)


2005 m. rugsėjo 16 d. po sunkios ligos mirė visuomeninio judėjimo FILOP (filatelistų opozicijos) aktyvus dalyvis, meninių vokų, savilaidos ženklų, antspaudų katalogo sudarytojas, tinklalapio www.filop.org autorius ir redaktorius GEDIMINAS KARPAVIČIUS (1951 – 2005).

Nuo 1970 metų buvo persekiojamas KGB struktūrų už dalyvavimą tarptautinėje pogrindinėje jaunimo organizacijoje. Pusę metų buvo slapta sekamas apskritą parą, todėl gerai susipažino su KGB darbo metodais Lietuvoje. 1975 metais pirmu numeriu (t.y.geriausiais pažymiais) įstojo ir 1981 m. baigė, taip pat su atžymėjimu, valstybinį Dailės institutą, įgydamas dailininko – architekto kvalifikaciją. Daug metų dirbo eilėje projektavimo institutų, nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje. Yra Lietuvos banko 2004 m. skelbto konkurso lietuviškoms Euromonetoms sukurti III prizinės vietos laureatas.

Gediminą pažinojome kaip aktyvų kovotoją už Lietuvos pašto ženklų, vokų, proginių ir specialių antspaudų meninio lygio gerinimą, asmenine kūryba rodantį, kokie jie turėtų būti. Daugiau kaip šimtas jo sukurtų originalių vokų, suvenyrinių ženklų, proginių antspaudų pasižymi dideliu įtaigumu, išbaigtumu, gerai apgalvota kompozicija. Jų tiražai buvo nedideli (10-30 vienetų), pagrinde platinami tarp draugų ir bendraminčių.

Paskutiniai jo darbai buvo skirti pažymėti lakūno F.Vaitkaus transatlantinio skrydžio per Atlantą 70 –metį. Gediminas suprojektavo po 25 spalvingus trijų piešinių vokus, pagal dail. J.Gaučo dar 1935 metais sukurto pašto ženklo projektą pagamino specialius „FILOP“ ženklus, juos pats antspaudavo originalios kūrybos proginiu antspaudu. Gaila, šiuos vokus nespėjo išsiųsti skrydžio 70 –tųjų metinių minėjimo dieną – 2005 m. rugsėjo 22 d., tą padarė jo atminimą saugantys draugai.


Dailinko G. Karpavičiaus vokai
Aviacijos tematika


Dėkojame www.filop.org

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis