Konkursinis straipsnis Nr.3


Autorius: Kęstutis Rimšelis
2009 metai


Nuotraukos istorija


Kaip paprasta parašyti straipsnį apie Lietuvos aviaciją, kai tavo senelis, o gal ir tėvas skraidė arba darbavosi jos labui. Pasiklausei, pasiteiravai, kuriam tūpiant sugedo variklis, kuris paklydo debesų kalnuose ir nutūpė kitame Lietuvos gale ir t.t. Aprašai, pridedi keletą nuotraukų iš šeimyninio albumo – štai ir geras straipsnis. O jeigu visa giminė jokio ryšio su aviacija neturėjo? Dar gražiau – gyveno Lenkijos okupuotame krašte ir dirbo žemę.

Na, gal vienas ryšys su prieškarine aviacija–LAK prezidentas, profesorius Zigmas Žemaitis, kilęs iš Švenčionių krašto. Tik tiek. Kaip tada elgtis?
Tada toks ,,atskalūnas“ pradeda skaityti ,,Sparnus“ jau būdamas pradinėje mokykloje. Po truputį rankioji žinias apie tuos senus laikus. Šimtus kartų vartai žurnalus, net su padidinamuoju stiklu tyrinėji nuotraukas. Įdomūs anų laikų žmonės, lėktuvai ir jų atskiros detalės, uniformos ir kita. Dauguma prieškario nuotraukų ,,Sparnų“ žurnale labai neryškios, vos įžiūrimos.

Prisimenu 1969/2 ‚,Sparnų“ žurnale išspausdintą V. Ašmensko straipsnį apie prof. Z.Žemaitį ,,Jo darbai neužmirštami“.Tuo laiku parašyta gal net daugiau negu leisdavo cenzoriai.Nuotraukoje matome LAK prezidentą Z.Žemaitį, skaitantį pirmųjų civilinių lakūnų kursų baigimo egzaminų aktą. Niekaip nesuprasdavau nuotraukos – visi lakūnai ir Z.Žemaitis žiūri kažkur į šalį. Keista.Fotografija "Sparnuose" 1969 m.


Gal po 15 metų viskas sustojo į savo vietas. Aukcione nusipirkau gan retą prieškarinį aviacinį albumą ,,Sparnuota Lietuva“. Man tai buvo tikras perlas. Vartau ir netikiu savo akimis – ta pati nuotrauka, bet jos kairėje LAK garbės prezidentas Respublikos Prezidentas A.Smetona. Dabar jau aišku, kodėl visu žvilgsniai nukreipti į kairę.
Fotografija albume "Sparnuota Lietuva" 1938 m.


Toje nuotraukoje yra dar vienas ,,kabliukas“. Pavardės turėtų būti užrašytos taip: instruktorius J.Garolis, J.Narbutas, Z.Žemaitis, už jo nugaros L.Perednius (nematomas), V.Civinskas, T.Zauka. Tokia nuotraukos istorija. Toks anuo laiku buvo žurnalas.
Dėkui, kad tuo laiku nors toks buvo.


Aptarkite straipsnį diskusijose


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis