J.Dobkevičiaus memorialinis akmuo


...Ankstų balandžio 8-osios rytą, nepažadinęs motinos, J.Dobkevičius išlipo pro langą ir atvyko į aerodromą.
Lėktuvas buvo paruoštas skridimui ir konstruktoriaus valdomas, lengvai pakilo. Bet kaip pasakojo mačiusieji, skridimo metu, variklis tarsi sučiaudėjo ir lėktuvas ėmė leistis nuo Aleksoto šlaito pusės.
Sparnu užsikabinęs už medžių, lėktuvas nukrito.
Tarp pirmųjų, prie mirtinai sužeisto konstruktoriaus, buvo ir Jurgio motina. Pastebėjusi, kad sūnaus nėra namie, ji atskubėjo į aerodromą...
Nuvežtas į karo ligoninę, 13 val. konstruktorius mirė.

J.Dobkevičiaus žūties vietą žymi atminimo akmuo. Ant jo užrašyta:ŠIOJE VIETOJE 1926 M. BIRŽELIO
8 D. BANDYDAMAS SAVO
KONSTRUKCIJOS LĖKTUVĄ
DOBI III
MIRTINAI SUSIŽEIDĖ PIRMASIS
LIETUVIS AVIAKONSTRUKTORIUS
VYR.LTN.
JURGIS DOBKEVIČIUS
1900-1926


Keletas fotografijų:
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti


Paminklinio akmens fotografijos Martyno Lendraičio 2009 11
Vieta žemėlapyje tikslinama...


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis