Psk. Tamošaitis Pranas


1914†1939

Lakūnas Pranas Tamošaitis gimė 1914m. Jurbarke, Kauno apskrityje (garsaus aviacijos karininko kpt. Romualdo Marcinkaus gimtinėje). Mokėsi Jurbarko valstybinėje gimnazijoje. Mokantis penktoje gimnazijos klasėje padavė pareiškimą į Karo aviacijos puskarininkių mokyklą, mechanikų skyrių. Baigus Karo aviacijos mokyklą suteiktas aviacijos mechaniko vardas, paskirtas tarnauti į oro šaulių grupę. Vėliau baigė ginklininkų kursus, po kurių liko liktiniu ginklininku mokomojoje eskadrilėje. Tarnavo Šaulių aviacijos grupėje. Laisvu nuo tarnybos metu mokėsi, ketino baigti gimnaziją.

1939 m. gegužės 15 d. Šiauliuose, Zoknių aerodrome, buvo surengtos šaudymo pratybos, kurios vyko virš Rėkyvos ežero. Lėktuvu Ansaldo A-120 pilotuojamu lakūno B. Sadecko skrido ir ginklininkas P. Tamošaitis. Vykstant pratyboms ir lėktuvui esant ore dėl neaiškių priežasčių išsiskleidė parašiutas ir P. Tamošaitis oro srovės buvo išvilktas iš antrosios lėktuvo sėdynės. Velkamas oro srovės stipriai trenkėsi galva į stabilizatorių, neteko sąmonės, kurios neatgavęs mirė nuo patirtos galvos traumos. Lakūnas B. Sadeckas sėkmingai nusileido nesusižeidęs.

Lakūnas Pranas Tamošaitis palaidotas Jurbarko kapinėse.

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis