Peteris Vagrods


Vyr.ltn. Peteris Vagrods, Latvijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu Plieno Sparnai (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis