Edvardas MažeikisKaro lakūnas, generolas majoras


Brig. gen. Edvardas Mažeikis gimė 1961 m. lapkričio 18 d. papilėje, Akmenės r.

1968-1979 m. mokėsi Papilės S. Daukanto vidurinėje mokykloje, 1979-1983 m. studijavo Černigovo (Ukraina) aukštojoje karo aviacijos lakūnų mokykloje.

1983-1984m. - sovietinės armijos 22-ojo naikintuvų pulko Primorės krašte (Rusija) lakūnas, 1984-1986 m. - vyr. lakūnas, 1987-1991 m. - grandies vadas.

1988 m. spalio 14 d. suteikta pirmos klasės karo lakūno kvalifikacija.

1991-1992 m. vasario 26 d. - eskadrilės vado pavaduotojas, majoras.

1992 m. balandžio 1 d. priimtas į tarnybą Lietuvos respublikos krašto apsaugos sistemoje.

1992-1993 m. Krašto apsaugos ministerijos Aviacijos tarnybos Kovinės parengties skyriaus viršininko pavaduotojas.

1993-1996 m. - Karinių oro pajėgų štabo Kovinės parengties ir planavimo skyriaus viršininkas.

1994 m. sausio 6 d. suteikta pirmo rango karo lakūno kvalifikacija.

1995-1997 m. studijos Vokietijos Bundesvero vadovavimo akademijoje: tarptautinis generalinio-admirolinio štabo kursas irekokursas.

1998-2000 m. - Lietuvos karinių oro pajėgų pirmosios aviacijos bazės vadas.

2000 m. balandžio 11 d. suteiktas pulkininko laipsnis.

2000 m. gegužės 16 d. paskirtas Karinių oro pajėgų vadu ir Kauno įgulos viršininku.

Nuo 2002 m. birželio 17 d. mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose Nacionalinės gynybos universitete ir 2003 m. birželio 10 d. įgijo nacionalinių resursų strategijos magistro laipsnį.

Nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d. - Karinių oro pajėgų vadas ir Kauno įgulos viršininkas, nuo 2004 m. rugsėjo 6 d. - Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos ir Europos Sąjungos karinis atstovas (Briuselyje).

2004 m. lapkričio 23 d. LR Prezidento aktu suteiktas brigados generolo laipsnis.

2008 m. rugsėjo 1 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas.

2009 m. sausio 27 d. suteiktas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Garbės nario vardas.

2010 m. gegužės 10 d. paskirtas eiti Gynybos štabo viršininko pareigas.

Nuo 2011 05 10 eina Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų vado pareigas.

2011 07 28 Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu suteiktas generolo majoro laipsnis.

Apdovanojimai:

S. Dariaus ir S. Girėno medalis (1994 07 14)
Lietuvos karo aviacijos garbės ženklas "Plieno sparnai“ (1999 03 10)
Lietuvos kariuomenės lygmens medalis "Už nuopelnus“ (2002 04 23)
Lietuvos sausumos pajėgų medalis (2004 04 26)
KAS proginis stojimo į NATO medalis
Medalis, skirtas Lietuvos narystei ES ir NATO paminėti
Latvijos karinių oro pajėgų garbės medalis
Vardinis ginklas – kardas (už nuopelnus stiprinant LR krašto apsaugą)
Pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis