LAK lakūnas Kvietkauskas Pranas1919†1939

Pilotas sklandytojas Pranas Kvietkauskas gimė 1919 lapkričio 3 d. Kybartuose. Iš Kybartų su šeima persikėlė į Klaipėdą, ten gyveno ir mokėsi. Nidos sklandymo mokykloje įgijo A, o kiek vėliau ir B piloto sklandytojo teises. Nacistiniai Vokietijai okupavus Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą P. Kvietkauskas persikėlė į Kauną. 1938 birželio 31 d. įstojo į Aukštesniojo sklandymo mokyklą, velkamojo skridimo grupę. Su instruktoriumi atliko 11 skrydžių ir tų pačių metų rugpjūčio 9 d. atliko pirmąjį savarankišką skridimą. Bendramoksliai Praną Kvietkauską apibūdino kaip draugišką, inteligentišką jaunuolį, ypatingai mėgusį ir mylėjusį aviaciją.

1939 m. rugpjūčio 24 d. Pranas Kvietkauskas pakilo antrajam savarankiškam skrydžiu su sklandytuvu „Šilkasparnis“. Šį tragišką skrydį savo atsiminimuose taip aprašo Vytautas Peseckas:

„Išvilktas į 350 m. aukštį P. Kvietkauskas ėmė riesti posūkius, panašius į ištįsusią S raidę – pusę apvijos lėtai, vis mažėjančiu greičiu, o antroji posūkio dalis – nuspausta sklandytuvo nosimi, vis greitėjanti. Po to ėmė smigti statmenai ir, matyt, praradęs orientaciją, staiga nukreipė sklandytuvą į nugarinę padėtį. Taip sukėlė labai didelę išcentrinę jėgą, kuri su visais prisirišimo diržais išplėšė jį iš sklandytuvo kabinos. Pilotui su parašiutu „Šilkasparnio“ kabina nebuvo pritaikytą, todėl juo sklandytojai skraidydavo be parašiutų. Sklandytojas nukrito šalia LAK`o angaro, savo kūnu išmušdamas nemažą duobę. Netoliese sudužo ir „Šilkasparnis“. „

Rugpjūčio 26 d. LAK lakūnas Kvietkauskas buvo palaidotas Kauno miesto kapinėse, atsisveikinat su žuvusiuoju lakūnu virš miesto skraidė juodomis vėliavomis papuošta Aeroklubo lėktuvų eskadrilė. Tai pirmasis lakūnas žuvęs per sklandytuvo katastrofą.

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Žurnalas „Plieno sparnai“ Nr. 9
Vytauto Pesecko atsiminimai.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis