Svetainės turinys


Prisiminimai, įvairūs įvykiai, sukaktys


• Leonardas Peseckas apie Vytautą Raubą
• Z. Koronkevičius - Lietuvos karo aviacijos „šnipas“
• A.Stašaičio prisiminimai - Senas padangių vyras pasakoja
• Vl.Murmulaitis - Ir dar apie Fokker D.VII
• Išsigelbėję parašiutais...
• Aviacijos bendradarbiavimas su pėstininkais
• Aviacija Palangoje
• A.Guja - Lėktuvas su žemėlapiais negrįžo...
• L.Peseckas - Ant degančio lėktuvo sparno
• K.Šimkus - Ant degančio lėktuvo sparno
• J.Vaičeliūno atsiminimai apie Tautinę eskadrilę
• A.Navaitis - Tautinė Eskadrilė
• A.Martinionis - Anbo neskrenda į Rytus
• A.Navaitis - Tautinės Eskadrilės Vyrai
• J.Vaičeliūnas prisimena 1941 birželio įvykius Tautinėje Eskadrilėje
• A.Kostkus prisimena 1941 birželio įvykius Tautinėje Eskadrilėje
• I.Šešplaukis - Kaip bolševikai okupavo Kauno aerodromą
• Vladas Murmulaitis - O jeigu tai burtai...
• Vladas Murmulaitis - Gaižiūnų poligone
• Antanas Mikutis - Lietuvos Karo aviacijos tarnyboje
• L.Peseckas - Turkų Pašų pabėgimas
• L.Peseckas - Pabėgimas pas priešą
• A.Mikutis - Mano susitikimai su generolu

• Jonas Pyragius - Atsimena Steponą Darių
• Aerodromo fotografas V.Žukauskas prisimena...

• J.Steikūnas - Jie išskrido ir nebegrįš. Paskutinis Albatrosų skridimas
• R.Šidlauskas -Oro žygiai.Prisiminimai iš Nepriklausomybės karų.
• J.Monkevičius - Pirmieji svečiai Kauno aerodrome
• L.Peseckas - Grumtynės su mirtim
• K.Šimkus - Ant degančių sparnų
• J.Česonis - Lakūno nuotykiai

• P.Hiksos atsiminimai
• J.Garolis - Šešiolika metų lėktuve (Atsiminimai)
• S.Mockūnas - Karo aviacijos lakūno atsiminimai
• A.Mačiuika - Eskadrilė miške
• J.Rapšys - Mano karinės tarnybos atsiminimai
• J. Pranckevičius - Iš atsiminimų.
• Izabelės PLYČIŪTĖS-BALEIŠIENĖS prisiminimai
• J.Kumpikevičius - Skrydis per Karpatus
• V.Petrauskas - Ir išskleidžiau sparnus
• J.Krygeris - Oro traukinys

• Juozas Aidas apie Šaulių sąjungos aviaciją
• Antaną Gustaitį prisimena Dr. J.Jankauskas
• A.Gustaitį prisimena - žmona B.Gustaitienė
• A.Gustaitį prisimena - dukra R.Gustaitytė
• A.Gustaitį prisimena - div.gen. S.Raštikis
• A.Gustaitį prisimena - arch. V.Landsbergis
• A.Gustaitį prisimena - av.plk. ltn. A.Motuzas
• A.Gustaitį prisimena - inž. V.Žemaitis
• A.Gustaitį prisimena - av. kpt J. Vaičeliūnas
• A.Gustaitį prisimena - gyd kap. V. Tupčiauskas - Tauras
• A.Gustaitį prisimena - av. plk. ltn. Leonardas Peseckas
• S.Mockūnas - Iš transporto pilotų atsiminimų
• J.Dobkevičių prisimena Simas Stanaitis
• J. Dobkevičiaus gyvenimo įvykių chronologija
• V.Vosylius - Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
• J.Mikėnas - Lietuvos karo aviacijos pirmoji eskadrilė
• S. Lukšys, J. Monkevičius - Lietuvos karo aviacijos jubiliejus
• A.Gamziukas - Pirmasis lekiotojas (apie I.Adamkavičių)
• Prezidento A.Smetonos sveikinimas Aeroklubui 5-erių metų proga
• A.Gamziukas - Trumpa LAK istorija
• A.Gamziukas - A.Gustaičio 100-osioms metinėms
• V.Peseckas - Lietuvos Karo Aviacijos įvykių kronika 1919-40 m.
• V.Peseckas - Šaulių aviacija
• 16-oji Karo aviacijos šventė
• J.Jankauskas - Mūsų karo aviacijos pirmasis dvidešimtmetis
• Orinis Susisiekimas
• Orinis susisiekimas Nepriklausomoje Lietuvoje
• J.Monkevičius - Pirmieji svečiai Kauno aerodrome
• A.Pociūnas - Kauno tvirtovė. Oreivystės skyrius
• G.Kulikauskas - Vokiečių „cepelinas“ prieš Kauno tvirtovę
• A.Narakaitė ir A.Medzevičius - Pirmieji skrydžiai Lietuvoje ir techninė aviacijos pažanga
• J.Česonis - Atsiminimai
• Pranas Hiksa - Atsiminimai
• A.Mačiuika - Eskadrilė miške
• A.Mačiuika - Žymesnieji oreivių žygiai (ištrauka iš Oreivybės)
• A.Mačiuika - Karo aviacija iki didžiojo karo (ištrauka iš Oreivybės)
• "Mūsų žinynas" 1922m. - Pirmoji oro kelionė Lietuvoje
• "Mokslas ir Gyvenimas" 1965 m. - Pirmieji aerostatai Vilniuje
• J.Garolis. Atsiminimai 1 dalis
• J.Garolis. Atsiminimai 2 dalis
• J.Garolis. Atsiminimai 3 dalis
• J.Šabanavičius. - Atakos iš dangaus. Prisiminimai
• Kregždutė 1934m. Nr.7 - Kelionė į Marsą
• B.Barkauskas - Pavasaris Karo aerodrome
• G.Sviderskytė - Pabėgimas iš Stalag Luft III
• G.Sviderskytė - Pabėgimas iš Stalag Luft III. Sunaikinimas
• J.Rapšys - Mano karinės tarnybos atsiminimai
• J.Pranckevičius - Iš atsiminimų
• Aleksoto kalno istorija (žuvę Aleksote)
• K.Rimas prisimena...
• S.Baipšys - apie K.Rimo prisiminimus
• S.Baipšys - Sparnai pašalo
• S.Baipšys - Aviacinės mandrybės
• V.Doniela - Cepelinai Lietuvoje
• V.Rudzinskas - A.Gustaitis Nidoje
• Su Albatrosu už fronto
• Lietuvos karo aviacijos lakūnų ir žvalgų rengimas 1919-1932 m.
• Anbo skrydis aplink Europą
• V.Ašmenskas - Parašiutų sportas
• G.Ramoška - Lietuvos Aviacija Nepriklausomybės karuose
• Aerodromo fotografas Vincas Žukauskas
• Iš aviacijos istorijos...
• Lithuanian Aero Club in 1927-1940
• M.Mureika - Lietuvos Aviacija Nepriklausomybės karuose
• P. Poškus - Vokiečiai Lietuvos Karo Aviacijoje
• J.Dovydaitis - Kovinis skridimas
• V.Posto skrydis aplink Žemę 1933 m.
• Garalevičiaus ir Kulvinskio sklandytuvas
• G.Ramoška - Apie Garalevičiaus sklandytuvą
• P.Enskaitis - Karo tarnyba Aviacijoje
• G.Kačergius - Bartninkų tragedija

Technika, ginkluotė, apdovanojimai, uniformos ir kita•Karo Aviacijos Dirbtuvės
• Pirmieji karo aviacijos lėktuvai 1919-23 m.
• Lėktuvai Nepriklausomybės karuose
• Lėktuvai, pagaminti Kaune
• G.Ramoška - The Fokker D.VII in Lithuanian service
• LAK lėktuvų sąrašas
• DOBI I
• DOBI II
• DOBI III
• ANBO I
• ANBO II
• ANBO III
• ANBO IV
• ANBO 41
• ANBO V
• ANBO 51
• ANBO VI
• ANBO VII
• ANBO VIII
• Cierva Avro C-30A
• DFW C. V
• Sopwith 1 1/2 "Strutter"
• Junkers F13 "Annelise"
• Fokker D VII
• Letov Š-20L
• Dewoitine D.372 ir D.501L
• Gloster "Gladiator"
• De Haviland 89 M "Dragon Rapide"
• Messerschmitt Me.109 D-1 (internuotas)
• PZL-46 "Sum" (internuotas)
• De Havilland DH 60 "Moth"
• Letov Š-18
• De Havilland D.H.82 "Tiger Moth"
• De Havilland D.H.82 "Tiger Moth" replika Lietuvoje
• Percival Q 6
• Percival Q6
• Karo Aviacijos Uniformos 1919-1940
• Lėktuvinis Brauningo kulkosvaidis 35 ir 36
• Grandiozinis pirkinys


LIETUVOS AEROKLUBAS

Istorija

• LIETUVOS AERO KLUBAS 1927-1940
• Lietuvos Aeroklubas FOTOGRAFIJOSE
• V.Ašmenskas. Lietuvos sklandymo užuomazga ir raida
• Lietuvos sklandymo istorijos santrauka
• Prezidento A.SMETONOS sveikinimas Aeroklubui 5-erių metų proga
• S.Čekanauskas prisimena...
Apie LAK-o sunaikinimą

Asmenybės

• LAK STEIGĖJAI
• LAK KONSTRUKTORIAI
• Bronius Oškinis
• Balys Karvelis
• Viktoras Ašmenskas
• Antanina Liorentaitė.
Pirmoji Lietuvos lakūnė moteris
• Antanas Paknys ir jo sklandytuvai
• Pas sklandymo pradininką.
Apie Vitalį Milevičių
• Vytautas Dovydaitis

Lakūnų rengimas

• II civilių lakūnų laida
• V.Petrauskas. Ir išskleidžiau sparnus
• K.Rimšelis. Nuotraukos istorija.
Epizodas apie I civ. lakūnų laidą

Lėktuvai

• LAK-o LĖKTUVAI
• ANBO-II
• de Havilland DH 60T „Moth“ - „Karvelis“
• De Havilland DH.82 „Tiger Moth" „Kregždė“ ir „Kovas“
• Tigrinis drugelis Lietuvos padangėje
• Mokomasis lėktuvas Letov Š.18
• Lėktuvas Letov Š.18
• Skrydis per Karpatus lėktuvu Letov Š.18
• Malūnsparnis Cierva Avro C-30A
• Malūnsparnis Cierva Aavro C.30A FOTOGRAFIJOSE

Nidos sklandymo mokykla

• Trumpa Nidos sklandymo mokyklos istorija
• Nidos sklandymo mokykla FOTOGRAFIJOSE
• J.Pyragius. Audra eina pajūriu
• 22,5 val. ore be motoro
• A.Gustaitis Nidoje
• A.Paknys. 1937 metų Nidos sklandymo mokyklos ataskaita
• V.Rudzinskas - Paruošta! Ištempk! Leisk!
• A.Mikutis. Karo lakūnai Nidos sklandymo mokykloje 1938 metais
• 26 valandos virš kopų

Akštagirio sklandymo mokykla

• Aukštagiris – sakalų lizdas
• Atsiminimai iš Aukštagirio mokyklos
• J.Steikūno skrydis į Vilnių „Biržiečiu“
• J.Steikūnas skraidina sklandytuvus Aukštagirin
• S.Čekanauskas prisimena...

Sklandytuvai

• TARPUKARIO LIETUVOS SKLANDYTUVAI
• Mokomasis sklandytuvas „Gandras“ (RRG „Zögling“)
• B.Oškinio sklandytuvas T-1
• Lavinimosi sklandytuvai „Sakalas“ ir „Žaibas“ (RRG „Falke“)
• B.Oškinio T-2 (BrO-2) 1934 m.
• Lavinimosi sklandytuvai Grunau-Baby IIa „Nida“ ir „Šarka“
• B.Oškinio, G.Miliūno ir A.Gyso sklandytuvas MOG
• B.Oškinio ir G.Miliūno sklandytuvas MO-1
• B.Oškinio ir G.Miliūno sklandytuvas MO-2
• B.Oškinio sklandytuvai BrO-3 „Pūkas“, „Aras“, „Giriūnas“
• A.Paknio P-1 „Uodas“
• A.Paknio ir A.Gyso P-2 „PAGY“
• Rekordinis sklandytuvas „Biržietis“ (Gö-3 „Minimoa“)
• B.Oškinio BrO-4 „Rūta“
• A.Gyso „Nykštukas“
• P.Motiekaičio Moti-1
• P.Motiekaičio Moti -1.
Aprašymas 1938 m. „Lietuvos sparnuose“
• A.Paknio P-3 „Nerija“
• A.Paknio P-3 „Nerija“.
Aprašymas prieškario „Lietuvos sparnuose“
• B.Oškinio BrO-5 „Rūta-II“
• Naujoji „Rūta“ - BrO-5.
Aprašymas prieškario „Lietuvos sparnuose“
• A.Paknio ir A.Gyso P-4 PAGY-II - „Termikas“ 1938 m.
• PAGY-II - „Termiko“ krikštynos
• PAGY-II - „Termiko“ motorizavimas
• B.Karvelio BK-1 „Vanagas“
• Sklandytuvas EL-2-M „Šedy vlk“ - „Šilkasparnis“
• B.Karvelio sklandytuvas BK-2
• V.Šalaviejus „Aitvaras“ 1939 m.
• Mokomasis sklandytuvas „Varna“ („Wrona-bis“)
• Mokomasis-lavinimosi sklandytuvas „Pempė“ („Czajka-bis“)
• Lavinimosi sklandytuvas WWS-1 „Salamandra“
• Garalevičiaus ir Kulvinskio sklandytuvas
• G.Ramoška - Apie Garalevičiaus sklandytuvą

Varžybos

• J.Dovydaitis. Lietuvos sklandytojai Amerikoje
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje - 1.Mūsų sklandytojams išvykstant į Ameriką
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje - 2.Mūsų sklandytojai Amerikoje
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje - 3.Pirmasis žingsnis
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje - 4.Amerikos padangėje
• B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje - 5.The two lithuanians...

• Baltijos šalių aviacinio sporto varžybos 1939 m.
• Baltijos šalių aviacijos sporto varžybų eiga ir rezultatai
• Perskridimo lėktuvais maršrutu Talinas - Ryga - Palanga - Kaunas varžybos
• Lietuvių rezultatai Baltijos šalių aviacijos sporto varžybose
• Baltijos šalių aviacijos sporto varžybų aptarimas ir išvados

Rekordai

• TARPUKARIO SKLANDYMO REKORDAI
• J.Pyragius. Audra eina pajūriu
• 22,5 val. ore be motoro
• 2500 metrų sklandytuvu virš Kauno
• 26 valandos virš kopų

Incidentai ir nutikimai

• J.Dovydaitis. Nepasisekęs „Cioglingo“ skrydis
• Apie V.Juodžio žūtį
• Sklandytojo P.Kvietkausko žūtis su „Šilkasparniu"
• Šilkasparnis
• „Nidos“ „padžiovimas“ ant laidų
• Posūkis su „Biržiečiu“
• J.Steikūnas - Skrydis su Žaibu rūke
• Latvis A.Vilks atsklendė į Kauną
• P. Poškus - Kruvina drama Aukštojoje Fredoje

Atsiminimai

• Pirmas savarankiškas skridimas
• Izabelė Plyčiūtė-Baleišienė. Prisiminimai
• J.Krygeris. Oro traukinys
• Ir išskleidžiau sparnus.
V.Petrauskas pasakoja apie II civ. lakūnų laidą
• V.Petrauskas. Ir išskleidžiau sparnus...
• L.Kinaitis. Kaip aš mokiausi skraidyti

Sklandytuvų statyba

• A.Paknys. Sklandytuvų statyba
• V.Mačiulaitis. Sparnų dengimas klijuote

Motorizuoti sklandytuvai

• Motorizuoti sklandytuvai. Bendros žinios
• Motorizuoti sklandytuvai. Skaičiavimai
• Motorizuoti sklandytuvai. Motorai
• Motorizuoti sklandytuvai. Motorizuotas „Gandras“
• Z.Rimšos motosklandytuvas LY-KEVA
• PAGY-II - „Termiko“ motorizavimas

Parašiutų sportas

• V.Ašmenskas. Parašiutų sportas
• Pirmoji kregždė.
Apie B.Civinskaitę - Lietuvos parašiutininkę Nr. 2

Aviamodelių sportas

• Aviamodeliavimas Lietuvoje tarpukariu
• Aviamodeliuotojas Petras Motiekaitis
• Aviamodeliuotojas Alfonsas PranskėtisSKLANDYMAS LIETUVOJE 1950 - 1990
Sklandymas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais.


LIETUVIŠKI SKLANDYTUVAI

B.Oškinio
• BrO-10 „Pūkas 3“
• BrO-9 „Žiogas“
• BrO-11 „Pionierius“
• BrO-12
• „Negimęs“ sklandytuvas BrO-14
• BrO-11M „Zylė“
• BrO-16 „Pempė“
• BrO-21 „Vyturys“
• BrO-23KR „Garnys“

A.Kuzmicko
• M-1 („Mechanikas-1“)
• M-2 („Mechanikas-2“)
• KPI-3 „Gintaras“
• KPI-4 istorija
• KPI-5 „Genys“

B.Karvelio
• BK-6 „Neringa“
• BK-7 „Lietuva“

ESAG konstrukcijos
• BK-7 „Lietuva“
• LAK-9 ir LAK-9M
• LAK-10 „Lietuva“
• LAK-12 „Lietuva“
• Sklandytuvai „Lietuva“: nuo BK-7 iki LAK-12
• LAK-11 „Nida“
• Dvivietis sklandytuvas LAK-2R
• LAK-14 „Strazdas“
• LAK-16

Kitų lietuvių konstrukcijos
• P.Motiekaičio Moti-2
• R.Bėkštos RB-11
• V.Kensgailos motosklandytuvas „Žuvėdra“
• A.Kavoliūno AK-4 „Žvirblis“
• R.Jurkšto JR-1

KITŲ ŠALIŲ SKLANDYTUVAI EKSPLOATUOTI LIETUVOJE
• MAK-15
• SZD-12 Mucha-100
• SZD-22 Mucha-standart
• KAI-12 „Pajūrietis“ (Primorec)
• L-13 „Blanik“
• Olympia-419
• A-11 ir A-13
• A-15
• SZD-32 „Foka-5“
• SZD-36A „Cobra-15“
• SZD-30 „Pirat“
• SZD-41A „Jantar Standart“
• SZD-48 „Jantar Standart-2“ ir „Jantar Standart-3“

•Sovietinio laikotarpio Lietuvos sklandytuvų SĄVADAS

KITA TECHNIKA
• Sklandytuvų išvilktuvas „Gargaras“
• Treniruoklis sklandytojams
• Sklandytuvų išvilktuvas „Herkules-lll“
• Konkursas mokomajam sklandytuvui sukurti

ASMENYBĖS
• Bronius Oškinis
• B.Oškinio sklandytuvai. Nuo T-1 iki BrO-18 „Boružė“
• B.Oškinio 70-metis
• Balys Karvelis
• Antanas Kuzmickas ir jo sklandytuvai
• Vytautas Dovydaitis
• Petras Motiekaitis
• Jonas Balčiūnas
• Vytautas Pakarskas
• Antanas Rukas

SKLANDYMAS
• Kodėl sklandytuvas skrenda
• Sklandymo žavesys
• Pažinkime termikus
• Vėjas. Sklandytojui draugas ar priešas?
• Okliuzijos katile
• Okliuzijos katile 2
• Apie pavojus negalvojome
• LIETUVOS SKLANDYMO ISTORIJA
• Lakūnai bandytojai iš ESAG

SKLANDYMO REKORDAI
• K.Kizevičiaus skriejimo rekordas
• Kur apledėja sklandytuvai
• Karališkasis trikampis
• Keturi rekordai per vieną dieną
• Su „Kobra“ į 9520 m aukštį

SKLANDYTOJIŠKI NUTIKIMAI
• Pirmasis termikas ir paskutinis „Pūko“ skridimas
• „Gintaro“ sudužimas
• „MAK-as“ be eleronų
• Kai ore vietos mažai
• Kontrolinė aikštelė
• Nenuorama „Piratas“
• Nulinis faktorius
• Molio Motiejus
• ESAG bandytojų šiokiadieniai


Fotoalbumai.• Fokker D.VII fotoalbumas
• Malūnsparnis Cierva C30A fotoalbumas
• Karo Aviacijos Dirbtuvės Šiandien
• Karo Aviacijos Dirbtuvės tada
• Aviacijos dalies autotechnika
• Mjr. A.Stašaičio fotografijų albumas
• 3 -osios eskadrilės fotoalbumas
• Junkers F13 "Annelise" fotoalbumas
• Letov Š-20L fotoalbumas
• Letov Š-20 Kbely aviacijos muziejuje. Fotoalbumas
• Dewoitine D501L fotoalbumas
• Gloster "Gladiator" fotoalbumas
• De Haviland 89 M "Dragon Rapide" fotoalbumas
• ANBO I fotoalbumas
• ANBO II fotoalbumas
• ANBO III fotoalbumas
• ANBO IV fotoalbumas
• Anbo 41 fotoalbumas
• Skrydžio Anbo aplink Europą fotoalbumas
• Percival Q6 fotoalbumas
• Lituanica skrydis. Fotoalbumas
• Paminklas Soldine
• Puntukas
• Lituanica II fotoalbumas
• Modelio Fokker D.VII fotoalbumas
• Modelio Lituanica II fotoalbumas
• Modelio Anbo 41 fotoalbumas
• Marijono Želnio piešiniai
• Atvirukų rinkinys Lietuvos Kariuomenė 1918-1940
• Lietuviškos filatelijos retenybės
• Vytautas Rauba
• Nusipelnę Lietuvos aviacijai
Atminimas, apdovanojimai, išeivija, knygos, užsienio aviacija ir t.t.


• Propelerių Kryžiai
• Davetas Dulaitis
• Karo aviacijos mokyklos ženklas
• Lietuviai JAV Karinėse Oro Pajėgose (USAAF) II Pasaulinio karo metu
• PAULIUS ŠALTENIS (PAUL J. SALTANIS)
• Knygų lentyna
• Knyga - S.Baipšys - Nuotykiai padangėje ir žemėje
• Albumas - A.Gamziukas G.Ramoška Lietuvos karinė aviacija 1919-1940
• Knyga - A.Liekis - Lietuvos karo aviacija (1919-1940)
• S.Štulas - Apie A.Liekio knygą „Lietuvos karo aviacija (1919-1940)“
• Knyga - W.Rezmer - Litewskie Lotnictwo Wojskowe 1919-1940
• Plieno Sparnai Nr.1
• Plieno Sparnai Nr.2
• Plieno Sparnai Nr.3
• Plieno Sparnai Nr.4
• Plieno Sparnai Nr.5
• Plieno Sparnai Nr.6
• Plieno Sparnai Nr.7
• Plieno Sparnai Nr.8
• Plieno Sparnai Nr.9
• Aviacijos muziejaus renginiai 2009 metais
• Antano Kairaičio akmuo
• av. j. psk. Juozo Vilkaičio kapas
• Kazio Smetonos kapas
• Bleriot memorialas Doveryje
• Viktorui Ašmenskui - 95
• Edmundui Jasiūnui atminti
• J.Dobkevičiaus memorialinis akmuo
• Lėktuvo PO-2 aprašymas
• K.Rimšelis - Nuotraukos istorija
• J.Pleita - Paulius ir SakalasDarius ir Girėnas. F.Vaitkus ir susiję.

Lituanica skrydis. FOTOALBUMAS

Straipsnių ciklas LITUANIKOS SKRYDIS

LITUANIKOS katastrofos tyrimo dokumentų SĄVADAS

• Steponas DARIUS
• Stasys GIRĖNAS

• Mes skrisime į Lietuvą!
• Pirmasis S. Dariaus ir S. Girėno atsišaukimas

• Stepono Dariaus dienoraštis
• Stasio Girėno užrašų knygutė


• P. Poškus - Steponas Darius
• S.Štulas - Kodėl populiariausia - pašovimo versija?
• G.Kačergius - „Lituanikos“ katastrofos priežasčių analizė
(2009)
• T.Zauka - Soldino paslaptis
• Versijos, pamąstymai, po katastrofos praėjus savaitei
• J.Voronavičius - Kodėl nutylėtas svarbiausias asmuo (apie Tomą Zauką)
• Edmundas Jasiūnas - Simbolinis Skrydžio užbaigimas
• Paminklas Soldino girioje
• Lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno įamžinimas Puntuke
• Minėjimas Dariaus ir Girėno milžinkapiui - 40
• LITUANIKOS paštas
• L.Peseckas apie S.Darių ir Lituaniką
• Jonas Pyragius - Atsimena Steponą Darių
• G.Ramoška - Lėktuvai, su kuriais skraidė S.Darius
• Paminklas S.Dariui ir S.Girėnui Ąžuolyne, Kaune
• Dariaus ir Girėno skrydis poezijoje
• Mauzoliejus Dariui ir Girėnui
• G.Kačergius - Klaidos „Lituanikos“ bibliografijoje
• A.Gamziukas -„Lituanika“ Karo muziejuje
• G.Kačergius - „Lituanikos“ aeronautinis dienynas, kurio nebuvo
(2012)
• G.Kačergius - „Lituanikos“ dienyno pėdsakais
(2017)
• S.Dariaus ir S.Girėno archyvas S.Balžeko muziejuje Čikagoje
• P. Poškus - Laivas SS Stepas Darius

• Feliksas Vaitkus
• V.Peseckas - Laukiant leidimo pakilti
• N. Korbutas - Felikso Vaitkaus genealogija


Asmenybių biografijos, sąrašai.


• Karo aviacijos viršininkai
• Karo Aviacijos garbės ženklas "Plieno Sparnai" - 154 biografijos
• Aviacijos karininkai 1919 - 1940 m. - 423 biografijos
• Lietuvos Karo Aviacijos ir LAK lakūnai žuvę 1919-1940 m. - 41 aprašymas
• LAK garbės narių sąrašas
• LAK Konstruktoriai
• Lakūnai - Nepriklausomybės karų dalyviai
• Antanas Gustaitis
• Jurgis Dobkevičius
• Steponas Darius
• Stasys Girėnas
• Feliksas Vaitkus
• Romualdas Marcinkus
• Inžinierius Adolfas Bliumentalis
• Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
• Edmundas Jasiūnas
• Bronius Oškinis
• Petras Motiekaitis
• Konstantinas Fugalevičius
• Juozas Aidas
• Vytautas Dovydaitis
• Apie pavojus negalvojome
- Jono Balčiūno autobiografiniai atsiminimai
• Nusipelnę Lietuvos aviacijai
• Antanas Paknys ir jo sklandytuvai
• Vytautas Pakarskas
• Pas sklandymo pradininką. Apie Vitalį MilevičiųAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis