Lakūnų įamžinimas Puntuke


Ištrauka iš J.Dovydaičio knygos "Atlanto Nugalėtojai"

J.Dovydaičio knygos "Atlanto Nugalėtojai" 186-318 puslapiai
Parengė M.Liekis, N.Korbutas 2009

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis