Karlis Skribo


Latvijos karo lakūnas, pulkininkas leitenantas


Plk. ltn. Karlis Skribo, Latvijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1937 12 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis