Gregorius Radveinis (Heidrikis)Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1903-1989


Kpt. Gregorius Radveinis (Heidrikis) gimė 1903 m. lapkričio 11 d. Parausių dvare, Bartininkų vlsč., Vilkaviškio aps.

1920 m. lapkričio 22 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo aviaciją.

1921 m. gegužės 28 d. lėktuvo avarijoje buvo sužeistas.

1923 m. balandžio 5 d. priimtas į 2-ąją oro eskadrilę.

1923 m. gegužės 13 d. nukritus vyr. ltn. A. Gustaičio bandomam dvimotoriui bombonešiui „Friedrichshafen" G III a, buvo sužeistas.

1924 m. rugsėjo 6 d. savarankiškai išskrido lėktuvu „Albatros" B.II.

1925 m. birželio 30 d. baigė aviacijos karininkų kursų 1924-1925 m. laidą ir iš Mokomosios eskadrilės perkeltas į 3-iąją oro eskadrilę. Tų pačių metų rugsėjo 21 d. lėktuvu LVG C.VI atlikdamas pakilimo į aukštį užduotį, paklydo ir pateko į lenkų nelaisvę.

1928 m. spalio 1 d. jam suteiktas viršilos laipsnis. 1931 m. atostogų metu Vokietijoje baigė Rasytės sklandymo mokyklą.

1931 m. spalio 21 d. tapo pirmuoju kvalifikuotu sklandytoju Lietuvoje - jam buvo suteiktas C kategorijos piloto vardas.

1932 m. Aukštesniosios technikos mokyklos (ATM) ir Lietuvos aeroklubo pastangomis Pažaislyje buvo įsteigta pirmoji Lietuvos sklandymo mokykla, kurioje dirbti sklandymo instruktoriumi pakviestas G. Heidrikis.

1933 m. kovo 17 d. suteiktas leitenanto laipsnis. Tais pačiais metais atostogų metu vadovavo Lietuvos aeroklubo organizuotai sklandymo mokyklai Nidoje.

1936 m. liepos 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1934-1938 m. laikotarpiu dažnai ėjo 3-iosios eskadrilės vado ir technikos karininko pareigas.

1939 m. balandžio 13 d. pavardę Heidrikis pakeitė į Radvenis. Tarnaudamas Šiauliuose, kurį laiką buvo Zoknių aviacijos dirbtuvių viršininku.

Lietuvą okupavus sovietams, 1940 m. liepos 2 d. buvo paleistas į atsargą ir išvyko į Vokietiją. II pasaulinio karo metu jam teko kovoti Rytų fronte prieš Raudonąją armiją. Karui pasibaigus, su šeima gyveno Vokietijoje, karo pabėgėlių stovykloje Hanau, o 1952 m. su žmona Janina ir sūnumi Egidijumi emigravo į JAV. Aktyviai dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje.

Mirė 1989 m. gruodžio 26 d. Los Andžele.

APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis