Jiri Nekvasil
Gen. ltn. Jiri Nekvasil gimė 1948 m. balandžio 24 d. Benesove, Čekijos Respublikoje.

1963-1966 m. mokėsi Benesovo vidurinėje mokykloje.

1966-1969 m. studijavo Karo koledže (Liptovsky Mikulas, Slovakijoje).

Nuo 1969 m. Čekoslovakijos ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinės gynybos kariuomenės štabo karininkas.

1974-1977 m. mokėsi Karo akademijoje Kalinino m. (dab. Tverė), Sovietų Sąjungoje.

1988-1990 m. mokėsi SSRS generalinio štabo karo akademijoje Maskvoje.

1990 m. paskirtas Oro gynybos divizijos (Brno m.) vadu.

1992-1993 m. buvo karinių oro pajėgų ir oro gynybos vado pirmasis pavaduotojas.

1993 m. studijavo NATO gynybos koledže Romoje. Tais pačiais metais tapo Čekijos Respublikos kariuomenės generalinio štabo viršininku.

1998-1999 m. dirbo Čekijos Respublikos gynybos ministro patarėju.

1999-2000 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijos Rytų Europos departamente.

2000-2004 m. - Čekijos Respublikos ypatingasis ir visateisis ambasadorius Gruzijoje.

Nuo 2004 m. balandžio mėn. - Čekijos Respublikos ypatingasis ir visateisis ambasadorius Mongolijoje.

APDOVANOTAS:
Čekijos valstybiniais bei kariuomenės apdovanojimais,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1997 02 14).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis