Vilis MuntersLatvijos karo lakūnas, kapitonasKpt. Vilis Munters gimė 1899 m. vasario 23 d. Peterniekų k., Latvijoje. Baigė septynias pradinės mokyklos klases.

1919 m. birželio 20 d. savanoriu pradėjo tarnybą Latvijos kariuomenėje, Kuršo inžinerinėje kuopoje.

1920 m. gegužės 20 d. baigė Karo mokyklą ir iki 1920 m. rugpjūčio 1 d. tarnavo Liepojos pėstininkų pulke.

1920 m. rugpjūčio 15 d. komandiruotas į Aviacijos mokyklą.

1922 m. balandžio 29 d. buvo perkeltas į Aviacijos divizioną, įtrauktas į rezervą.

1922 m. liepos 1 d. paskirtas į 1-ąjį skyrių žvalgu.

1922 m. spalio 1 d. baigė Aviacijos mokyklą, jam buvo suteikta lakūno žvalgo I kvalifikacija.

1923 m. vasario 23 d. tapo lakūnu,

1923 m. spalio 4 d. paskirtas į naikintuvų eskadrilę.

1924 m. spalio 1 d. paskirtas diviziono ginklų vedėju, 1924 m. lapkričio 14 d - naikintuvų eskadrilės vadu.

1925 m. rugsėjo 19 d. pradėjo eiti diviziono remonto dirbtuvių viršininko pareigas, suteiktas kapitono laipsnis.

1926 m. rugsėjį paskirtas 2-ojo diviziono žvalgybos eskadrilės vadu.

1937 metais pradėjo studijas Rygos aukštojoje karo mokykloje.

Po SSSR okupacijos, likviduojant kariuomenę, 1940 m. spalio 7 d. paskirtas į Raudonosios armijos 24-ojo Šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę.

1941 m. birželio 14 d. suimtas ir įkalintas Sibiro lageriuose.

APDOVANOTAS:
Latvijos, Estijos valstybiniais apdovanojimais,
Lietuvos karo aviacijos garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis