Kazys Mintautas (Blusis)Karo lakūnas, aviacijos kapitonasKpt. Kazys Mintautas (Blusis) gimė 1902 m. sausio 3 d. Liolių k., Šėtos vlsč., Kėdainių aps. Baigė 4 gimnazijos klases.

1922 m. gruodžio 1 d. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1925 m. rugsėjo 17 d. baigė Karo mokyklą (VII laidą), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į Elektrotechnikos batalioną būrio vadu.

1927 m. liepos 14 d. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laidą).

1927 m. rugsėjo 7 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, tarnavo 4-ojoje oro eskadrilėje.

1930 m. vasario 1 d. pavardę Blusis pakeitė į Mintautas. Perkėlus 3-iąją ir 4-ąją eskadriles į Šiaulius, K. Mintautas perkeltas ten tarnauti.

1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

Karo aviacijos šventėje Kaune 1936 m. gegužės 24 d. skraidė lėktuvu ANBO-IV. Mjr. V. Švitrio vedamoje eskadrilėje demonstravo 9 lėktuvų eskadrilės įvairias rikiuotės formas, puolė žemės taikinius skutamuoju skridimu, dalyvavo 4 eskadrilių rikiuotės skridime bei skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Respublikos Prezidento inicialai „A. S.". I eilės karo lakūnas.

Nuo 1937 m. sausio 1 d. tarnavo Karo aviacijos dirbtuvių raštvedžiu.

1939 m. lapkričio 22 d., pačiam prašant, paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Po 1944 m. gyveno Telšiuose, įsitraukė į partizaninę kovą.

1946 m. rugpjūčio 13 d. NKVD suimtas.

1946 m. lapkričio 20 d. karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties, išvežtas į Ivdellagą (Sverdlovsko sr.).

Iš lagerio paleistas 1955 m. balandžio 23 d.

APDOVANOTAS:
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis