Janis Mellups


Latvijos karo lakūnas, kapitonasKpt. Janis Mellups, gimė 1902 m. birželio 15 d. Dalyvavo Baltosios armijos aviacijos antskrydžiuose prieš Raudonąją armiją.

1927 m. jau tarnavo oro žvalgu Latvijos karo aviacijoje.

1928 m. rugsėjo 21 d. lėktuvu Letov Š.16 atliko solo skrydį.

1930 m. rugpjūčio 30 d. - rugsėjo 7 d. dalyvavo Latvijos karo aviacijos lėktuvų Š.16 skrydyje aplink Europą vienoje įguloje su plk. J. Indans.

1935 m. kovo 13-14 d. skrido reprezentaciniame skrydyje aplink Latgalą.

1936 m. suteiktas kapitono laipsnis, paskirtas 7-osios tolimosios žvalgybos eskadrilės, dislokuotos Krustpilyje, vadu.

1939 m. rugsėjo mėn. paskirtas 4-osios naikintuvų eskadrilės vadu. Po karo emigravo į JAV.

Mirė 1983 m. liepos 18 d.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis