Kazimieras MaskoliūnasKaro lakūnas, aviacijos majoras


Mjr. Kazimieras Maskoliūnas gimė 1955 m. kovo 29 d. Šalnų k., Pasvalio r.

1973 m. baigė vidurinę mokyklą. Turėdamas didžiulį norą skraidyti, kreipėsi į Lietuvos SSR civilinės aviacijos valdybą Vilniuje ir perėjęs konkursą pasiųstas mokytis į Sasovo civilinės aviacijos mokyklą (Riazanės sritis, Rusija).

1975 m. baigęs lakūnų mokyklą buvo paskirtas į Narjan Maro (Nencų autonominė apygarda) civilinės aviacijos įmonę. Kaip pilotas, įgulos vadas, grandies vadas skraidė lėktuvais An-2, An-2V, vėliau - sraigtasparniais Mi-8.

Kaip Lietuvos pilietis 1993 m. lapkričio 15 d. atleistas iš pareigų, grįžo į Lietuvą.

1994 m. vasario 1 d. priimtas į Lietuvos karinių oro pajėgų Gelbėjimo darbų poskyrį viršininku, pradėjo skraidyti sraigtasparniu Mi-8. Tų pačių metų gegužės 2 d. perkeltas į Antrosios aviacijos bazės transporto eskadrilę grandies vadu.

1994 m. lapkričio 18 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, gruodžio 7 d. - trečiojo, rango karo lakūno kvalifikacija.

1996 m. sausio 1 d. paskirtas Antrosios aviacijos bazės sraigtasparnių grandies vadu.

1997 m. liepos 22 d. paskirtas tos pačios bazės sraigtasparnių eskadrilės vado pavaduotoju. Tų pačių metų rugsėjo mėn. kartu su kpt. A. Leita įvykdė unikalią specialiąją užduotį: KOP sraigtasparniu Mi-8MTV-1 Nr. 01 nuskrido į NATO organizuotas gelbėjimo pratybas Islandijoje, sėkmingai dalyvavo mokymuose ir nustatytu laiku sugrįžo į Lietuvą.

1997 m. gruodžio 5 d. paskirtas KOP Antrosios aviacijos bazės sraigtasparnių eskadrilės vadu.

1998 m. lapkričio 20 d. suteikta antrojo rango karo lakūno kvalifikacija, 1999 m. gruodžio 6 d. - majoro laipsnis, o 2000 m. rugsėjo 25 d. paskirtas KOP Antrosios aviacijos bazės vadu.

2002 m. rugpjūčio 26 d. suteikta pirma karo lakūno kvalifikacinė kategorija.

2003 m. gegužės 26 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės skrydžių saugos departamento inspektoriumi lakūnu. Skraidymų stažas - 10 650 val.

APDOVANOTAS:

DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu 1997 m.,
Kariuomenės pajėgų lygmens medaliu „Už pasižymėjimą" (2002 11 20),
Vyčio Kryžiaus ordino medaliu (2003 02 16),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (2004 06 03).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis