Av. j. psk. Juozas Vilkaitis1916†1938


J. psk. Juozas Vilkaitis gimė 1916 m. vasario 6 d. 1933 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono berniukų gimnazijos keturias klases. 1934 m. gegužės 19 d. priimtas savanoriu į Karo Aviacijos mokyklos puskarininkių klasę mechanikų skyrių, o vėliau perkeltas į lakūnų skyrių. Baigęs Karo Aviacijos mokyklą 1937 m. spalių 30 d. išlaikė egzaminus karo lakūno vardui gauti.Tarnavo 2-oje eskadrilėje, karo lakūnu.


j. ltn. J. Vidūno ir j. psk. J. Vilkaičio katastrofa.

1938 m. birželio 2 d. žvalgui j. ltn. Jonui Vydūnui ir pilotui j. psk. Juozui Vilkaičiui buvo pavesta nuskristi iki Bartininkų miestelio (Vilkaviškio raj.) ir iš lėktuvo jį nufotografuoti. Lakūnai žvalgybiniu lėktuvu ANBO-IV (Borto Nr. 69) pakilo iš Kauno aerodromo, nuskrido iki Bartininkų miestelio. Apie 12:15 val. prie Bartininkų dėl neaiškių priežasčių lėktuvas nukrito ir sudužo. Abu lakūnai žuvo. 1971 metų žurnale "Sparnai" Nr.1 pateikiama tokios aviakatastrofos priežastys: „Lakūnams buvo duotas uždavinys atlikti perskridimą ir nufotografuoti Bartininkus iš oro. Tai daryti reikėjo kiek galima mažesniame aukštyje. Vietos ties Bartininkais kalvotos. Lėktuvo įgula, įsigilinusi į užduotį, nepastebėjo nelygumų. ANBO-IV, skrisdamas vos kelių metrų aukštyje, užkliuvęs už kalnelio, atsimušė į žemę ir sudužo.“Tačiau tokia versija nėra labai įtikinama. Katastrofos liudininkai pasakojo, jog: „Lėktuvas skraidė ratais, aukštyn žemyn. Paskui tik šmėkšt pro kluoną ir nukrito“. Galima daryti prielaidą, jog lakūnai norėdami pasirodyti prieš artimuosius (j. psk. J. Vilkaičio gimtoji sodyba yra netoli katastrofos vietos) demonstravo aukštąjį pilotažą, kuris baigėsi tragiškai. J. psk. Juozas Vilkaitis palaidotas tėviškėje, Bartininkų kapinėse.

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1938 birželio 3d. dienos numeris.
Žurnalas „Sparnai“ 1971m. Nr. 1 „Nuotrauka pasakoja“ Vytautas Šarūnas.
Svetainės nario G.Kačergiaus - Kiro pateikti prisiminimai ir portretinė J. Vilkaičio fotografija.

Susijusi informacija


J.Vilkaičio kapas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis