Stasys Girėnas


G.Ramoška

Antrasis „Lituanikos“ pilotas

S.Girėnas prie Lituanicos variklio
Paspauskite paveikslėlį jei norite jį padidinti


Stasys Girėnas gimė 1893 m. spalio 4 d. Vytogalos kaime ir jau spalio 7 dieną buvo pakrikštytas gretimoje Upynos bažnyčioje. Stasiukas buvo jauniausias ir paskutinis iš 16 vaikų, gimusių Juozo ir Marcelės Girskių šeimoje, gyvenusioje dūminėje pirkelėje. Vaikų ligos, kurių Rusų imperijos engiamoje Lietuvoje nebuvo kam gydyti, išmarino net 12 broliukų ir sesučių: išliko tik Barbora, Jonas, Petras ir Stasys. Kai 1904 m. mirė tėvas, o 1908 m. ir motina, našlaičiais likę Stasys ir Petras 1910 m. ryžosi keliauti Amerikon, kur jau gerą dešimtmetį gyveno vyriausiasis brolis Jonas ir dvi pusseserės.

Atvykusius į Čikagą juos priėmė gyventi pusseserė Agnietė Gilienė. Jonas ėmėsi staliaus amato ir netrukus prasigyveno, įsigijo nuosavą namą ir parduotuvę. Stasys, trejetą metų pasimokęs pradžios mokykloje, dirbo pasiuntiniu spaustuvėje už 3 dolerius per savaitę, o netrukus išmoko valdyti spausdinimo mašiną ir po metų jau uždirbdavo 50 dolerių per savaitę (tuomet doleris buvo žymiai brangesnis - 3000 litrų benzino „Lituanikos“ skrydžiui per Atlantą kainavo 115 dolerių).

Nuo jaunystės domėdamasis technika, Stasys, tik atvykęs į Čikagą, įsigijo dviratį, kuris tais laikais dar buvo naujovė, o netrukus, pasirodžius pirmiesiems motociklams, nepagailėjo sutaupytų pinigų ir šiai motorizuotai dviratei priemonei. Nagrinėjo variklį, išmoko pats jį sutaisyti, vėliau įsigijo motorinį laivelį, talpinantį 12 žmonių, ir plukdydavo pageidaujančius po Mičigano ežerą. Greitai jo dėmesį atkreipė pati moderniausia susisiekimo priemonė - lėktuvai.

Kai 1917 m. balandį JAV paskelbė karą Vokietijai, Stasys, norėjęs stoti į aviacijos dalinį, medicininės komisijos buvo nepriimtas dėl per silpnos sveikatos. Tuomet užsispyręs žemaitis pakeitė savo pavardę į Girch ir spalio mėnesį savanoriu įstojo kariuomenėn gretimoje Misūrio valstijoje. 17 mėnesių tarnavo mechaniku lakūnų mokyklos 136 eskadrilėje, Teksaso valstijoje prie Dalaso (Flying School Detachment, Air Service Aeronautics). Čia ne kartą buvo paskraidintas ir galutinai nusprendė tapti lakūnu.

Tačiau baigęs karo tarnybą išmokti skraidyti galėjo tik privačiai - kaip daugelis to meto aviacijos entuziastų JAV. Tam reikėjo pinigų, todėl vėl padirbėjęs spaustuvėje nusipirko automobilį ir, dirbdamas taksistu, 1924 m. su kitu tokiu pat aviacijos aistruoliu - E.Larsonu (švedų tautybės) susidėjęs nusipirko trivietį dvisparnį. Mokydamiesi skraidyti (lėktuvą pilotavo Larsonas), 1925 m. rugsėjį pateko į suktuką: lėktuvas sudužo, o Stasys sunkiai susižeidė. Po dviejų mėnesių gydymosi ligoninėje, dar 3 mėnesius vaikščiodamas su ramentais, užsukdavo pavalgyti į Jucių restoraną, kur susipažino su Dariaus motina, besiilginčia savojo Stepo, kuris tarnavo Lietuvos aviacijoje.

1927 m. pavasarį jau trise nusipirko kitą vartotą lėktuvą „Jenny“, su kuriuo savarankiškai skraidyti Stasys pradėjo 1927 m. kovo 8 d. Tačiau ir šis lėktuvas skraidė neilgai: trečiasis bendrininkas kartą leisdamasis juo užkliudė medį. Girėnas suremontavo „Jenny“ ir išmainė jį į geresnės būklės ir greitesnį - WACO-9. Su juo skraidydamas išmoko akrobatinių figūrų, pradėjo mokyti skraidyti kitus, tarp jų ir lietuvaičius. Šį lėktuvą, atvykęs Amerikon ir 1927 m. susipažinęs su Stasiu, išmėgino ir S.Darius.

Po trejeto metų pardavęs WACO-9, S.Girėnas įsigijo greitesnį ir tobulesnį „Parks“.

O 1932 m. sutiko su Dariaus pasiūlymu pirkti šešiavietį lėktuvą „Bellanca“ ir rengti jį skrydžiui per Šiaurės Atlantą į Lietuvą.Šaltinis: Aviacijos Pasaulis 2006. nr. 6-7
Parengė N.Korbutas 2009m.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis