Lak. mok. Sruogis Vladas
1916 † 1938


Lak. mok. Sruogis Vladas gimė 1916 m. kovo 10 d. Jungtinės Amerikos Valstijose, lietuvių emigrantų šeimoje. 1921 m. kartu su tėvai grįžo į atsikūrusią Lietuvą ir apsistojo Marijampolės apskrityje, Veiveriuose. Būsimasis lak. mok. V. Sruogis Veiveriuose baigė pradžios mokyklą ir 1928 m. įstojo į Marijampolės Marijonų klasikinę gimnaziją, kurioje baigė tris klases ir dėl lėšų trūkumo buvo priverstas mokslus nutraukti. 1933 m. įstojo į Vaikelio Jėzaus draugijos amatų mokyklą Vilijampolėje, Kaune. 1936 m. baigė šios amatų mokyklos šaltkalvių skyrių su pagyrimu. Tik baigęs išlaikė egzaminus į Aukštosios komercijos mokyklos penktąją klasę, tačiau ir čia mokslu buvo priverstas nutraukti dėl sunkios materialinės padėties. Nutraukęs mokslus Vladas Sruogis įsidarbino Artilerijos dirbtuvėse Kaune, Šančiuose. Dirbdamas išlaikė stojamuosius egzaminus ir tų pačių metų lapkričio 10 d. buvo priimtas į Karo aviacijos mokyklos puskarininkių klasę, mechanikų skyrių. Vėliau iš mechanikų skyriaus pervestas į lakūnų skyrių. Pasižymėjo drausmingumu ir sąžiningumu.

1938 m. rugpjūčio 24 d. lak. mok. pilotui Antanui Karveliu ir lak. mok. žvalgui Vladui Sruogiu buvo pavesta ne eilinė užduotis – lėktuvu AVRO – 626 (Borto Nr.703) virš Baltijos jūros vilkti taikinį, į kurį per pratybas šaudė Lietuvos Kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivas „Prezidentas Smetona“, kuris išmetęs inkarą stovėjo tarp Palangos ir Šventosios uosto. Laivo įgula treniravosi šaudyti į judančius antžeminius taikinius iš moderniųjų 20 mm automatinių pabūklų „Oerlikon“ ir kulkosvaidžių "Maksim". Diena buvo labai vėjuota. Lėktuvas skrido keli kilometrai nuo kranto, kai velkant taikinį sustojo variklis. Lakūnai įvertinę situaciją, suvokė, jog su neveikiančiu varikliu iki kranto nenusklęs, todėl pasinaudodami turimais parašiutais iššoko. Pirmasis lėktuvą paliko lak. mok. žvalgas Vladas Sruogis, tačiau stiprus vėjas jį nunešė toliau į jūrą. Manoma, jog prieš pasiekdamas vandenį lakūnas atsilaisvino parašiuto diržus, tačiau nėrė pavėjui ir pateko po parašiutu, įsipainiojęs į jį nuskendo. Lak. mok. pilotas Antanas Karvelis antrasis iššoko iš lėktuvo, arčiau kranto. Nelaimę pastebėję laivo „Prezidentas Smetona“ įgula pasiuntė gelbėjimosi valtį, kurios komanda išgelbėjo A. Karvelį. Lėktuvas AVRO – 626 nukrito į jūrą ir sudužo.


Lak. mok. Vlado Sruogio aviakatastrofa su lėktuvu AVRO-626 ties Palanga


Lak. mok. Vlado Sruogio kūnas žvejų buvo surastas rugsėjo 6 d. už maždaug 10 km nuo kranto ties Nemirsėta. Tragiškai žuvęs lakūnas palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1938 rugpjūčio 25 ir rugsėjo 7 dienos numeriai.
J. ltn. Alekso Gujos atsiminimai.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis