Janis Reinholds Maisinš


Latvijos karo lakūnas, puskarininkis


Psk. Janis Reinholds Maisinš, Latvijos karo aviacijos karys, 1935 m. liepos 20 d. apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis