Valdemars Jakubovs
Latvijos karo lakūnas, pulkininkas leitenantas
1894-1941Plk. ltn. Valdemars Jakubovs gimė 1894 m. Valles k., Jaunjelgavos r. (Latvija). Baigė Jaunjelgavos 4 klasių pagrindinę mokyklą.

1916 m. kovo 2 d. įrašytas į 1-ąją aviacijos kuopą Petrograde.

1916 m. kovo 3 d. perkeltas į Kronštato tvirtovės Aviacijos skyrių.

1916 m. liepos 15 d. išsiųstas į motoristų kursus Gatčinoje. 1916 m. spalio 13 d. juos baigė ir grįžo į Kronštatą.

1917 m. sausio 23 d. paskirtas vyresniuoju motoristu, suteiktas puskarininkio laipsnis. 1917 m. gegužę išsiųstas į Maskvos aukštąją lakūnų mokyklą. 1917 m. spalio 14 d. ją baigė ir įgijo karo lakūno kvalifikaciją.

1918 m. sausio 28 d. išsiųstas į 1-ąjį pietinį aviacijos skyrių.

1918 m. rugsėjo 1 d. perkeltas į Raudonosios armijos Latvių aviacijos skyrių.

1919 m. gegužę perskrido į vokiečių užimtą Kuršą. 1919 m. gegužės 14 d. įstojo į Baltijos landesvero krn. K. Liveno vadovaujamą 1-ąjį aviacijos skyrių.

1919 m. gegužės 29 d. perėjo į Latvijos kariuomenės aviacijos grupę.

1919 m. rugpjūčio 13 d. paskirtas į jos 1-ąjį skyrių.

1919 m. rugsėjo 23 d. už kovinius nuopelnus suteiktas leitenanto laipsnis.

1919 m. spalio 24 d. patyrė avariją - kylant užsikirto variklis ir orlaivis nukrito iš 30 metrų aukščio.

1919 m. gruodžio 20 d. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Vienas aktyviausių Nepriklausomybės kovų dalyvių.

1921 m. kovo 10 d. paskirtas 2-ojo aviacijos skyriaus vadu ir Aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1922 m. sausio 20 - rugsėjo 28 d. mokėsi karininkų kursuose.

1922 m. spalio 7 d. perkeltas į Aviacijos divizioną instruktorių skyriaus vadu.

1923 m. spalio 4 d. įvedus naujus etatus paskirtas Žvalgybos eskadrilės vadu. Iki 1926 m. gegužės 31 d. vadovavo Jūrų aviacijos divizionui.

1926 m. lapkričio 17 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1927 m. sausio 27 - balandžio 30 d. mokėsi Prancūzijos jūrų aviacijos mokykloje.

1928 m. lapkričio 28 d. suteikta Italijos karališkųjų aviacijos pajėgų karo lakūno kvalifikacija.

1935 m. liepos 11 d., pačiam prašant, pasitraukė iš aktyviosios tarnybos.

Okupavus Latviją, 1941 m. vasario 20 d. sovietinių represinių organų areštuotas.

1941 m. rugsėjo 30 d. mirė Orenburgo kalėjime (Rusija).

APDOVANOTAS:

Latvijos valstybiniais apdovanojimais bei Lietuvos karo aviacijos garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis