Letov Š.20LČekoslovakiškas naikintuvas LETOV Š.20L• LETOV Š.20L
Čekoslovakiško naikintuvo Letov Š.20L aprašymas

• PRISIMINIMAI APIE Š.20L "ŠMOLIKĄ"
Letov Š.20L "Šmoliką" prisimena J.Dovydaitis

• LETOV Š.20L FOTOALBUMAS
Letov Š.20L fotoalbumas. Jame per 20 fotografijų

• LETOV Š.20 PRAHOS KBELY AVIACIJOS MUZIEJUJE
Letov Š.20 Nr.50 Prahos Kbely aviacijos muziejuje Čekijoje. Fotografijos darytos 2005 - 2009 m.

•LETOV Š.20L PROJEKCIJOS IR DAŽYMAS (RENGIAMA)
Letov Š.20L dažymo schemos, projekcijos ir kita informacija modeliuotojams

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis