Letov Š.20L


J.Dovydaičio prisiminimai apie ''Šmoliką''
iš knygos ''Sparnuoti vyrukai. Lakūnų portretai''
.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis