Letov Š.20L


NAIKINTUVAS - LETOV Š.20L


Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms Lietuvos karo vadovybė stengėsi plėsti ryšius su draugiškomis valstybėmis. Reikėjo pasidomėti, kaip jos aprūpina kariuomenę, o ir pasenusius, Lietuvos karo aviacijos naudotus, Pirmojo pasaulinio karo metu statytus lėktuvus keisti naujais, modernesniais. Šiais tikslais 1923 m. rugsėjo 24-29 d. su oficialiu vizitu Čekoslovakijoje lankėsi Lietuvos karo aviacijos vadas generolas Juozas Kraucevičius ir leitenantas Jurgis Dobkevičius. Juos pasitiko Čekoslovakijos KOP vadas pulkininkas František Kolažik, o vėliau jie apsilankė ir pas gynybos ministrą František Udržal.
Lietuvos atstovai aplankė aviacijos gamyklas, Škodos koncerną, kur tuo metu pagal licenciją buvo gaminama Hispano-Suiza variklių lėktuvams serija.
Prahos Kbely aerodrome mūsų aviacijos atstovams buvo parodyti Čekoslovakijos aviacijos pramonės gaminiai. Pilotas Jaroslav Skala skrido nauju lėktuvu Avia BH-5, o vadovaujantis karo lakūnas Alois Ježek ore demonstravo naikintuvą Letov Š-7. Šeimininkams pasiūlius, šiuo naikintuvu pažintinį skridimą atliko ir Jurgis Dobkevičius. Vėliau skridęs lėktuvais Avia BH-3 ir Aero A-18. Jaunas, vos 23 metų, lietuvių lakūnas nustebino šeimininkus nepriekaištingomis aukštojo pilotažo figūromis.
Užmegzti draugiški ryšiai nenutrūko. Po 1924 metų Prahoje surengto aviasalono mūsų vadovybė nutarė įsigyti Čekoslovakijoje pagamintų naikintuvų. Jų apžiūrėti į Čekoslovakiją buvo nuvykęs ir mūsų konstruktorius Antanas Gustaitis. Su prekybos atstovais Lietuvos vadovybė pasirašė kontraktą, ketindama pirkti aštuonis naikintuvus Letov Š-20, kurių kaina buvo 53800 Amerikos dolerių. Lietuvai pagamintiems lėktuvams (serijiniai numeriai nuo 51 iki 58) buvo pridėtos raidės L.
Lėktuvai buvo pagaminti 1925 metų balandžio pabaigoje ir išbandyti ore. Juos priėmė į Prahą atvykę mūsų karo aviacijos atstovai Antanas Gustaitis ir Leonardas Peseckas. 1925 m. birželio 27 d. pakrauti į geležinkelio platformas lėktuvai iškeliavo į Kauną.
Kaune lėktuvai Letov Š-20L buvo paskirti 1-ai oro eskadrilei. Mūsų lakūnai pagal konstruktoriaus Šmolik pavardę šiuos lėktuvus paprastai ir vadino „Šmolikais".
Eksploatuojami lėktuvai Letov Š-20L pasirodė jautrūs suktukui ir jais patirta nemaža katastrofų.
1927 m. liepos 16d., kai skrido vyr. leitenantas Vincas Mačiokas, jam tik pakilus sugedo Šmoliko variklis. Pilotas stengėsi lėktuvą apsukti ir nusileisti aerodrome. Tačiau netekęs greičio lėktuvas pateko į suktuką ir sudužo. Lakūnas žuvo.
1930 m. birželio 13 d., šaudant į žemės taikinius, į Rėkyvos ežerą įsirėžė viršilos Antano Kairaičio valdomas Šmolikas.
Suktuku įsirėžęs į žemę 1931 m. gegužės 16 d. žuvo vyr. leitenantas Erikas Mačkus, o 1934 m. birželio 25 d. - lakūnas-mokinys Leonas Meškėnas.
Paskutinis Lietuvos KOP lėktuvas Letov Š-20L buvo nurašytas 1940 metais, prieš pat Raudonosios armijos okupaciją.


LĖKTUVO KONSTRUKCIJA


Naikintuvą Letov Š-20L sukūrė prityręs aviacijos inžinierius Alois Šmolik, pirmąjį savo lėktuvą Letov Š-1 išbandęs 1920 metais. 1924 metais jis pastatė naikintuvo Š-20 prototipą, o po metų pradėta serijinė jo gamyba. Lietuvai skirta serija turėjo Letov Š-20L žymėjimą.
Letov Š-20L - vienvietis biplanas, mišrios konstrukcijos. Konstruktoriui pavyko sukurti gerų aerodinaminių savybių liemenį. Variklis ir du sinchronizuoti Vickers firmos kulkosvaidžiai visi padengti diuraliuminio skarda. Kiekvienas kulkosvaidis turėjo po 400 šovinių.
Variklis Hispano-Suiza 8Fb, 300 AJ galingumo, aušinamas skysčiu. Jo skysčio aušinimo radiatoriai pritvirtinti ant pagrindinių važiuoklės atramų. Propeleris dviejų menčių.
Lietuvai skirti lėktuvai buvo nudažyti tipišku tuo laikotarpiu Čekoslovakijoje naudotu kamufliažu.


TECHNINIAI LĖKTUVO DUOMENYS:


Sparnų ilgis 9,70 m
Lėktuvo ilgis 7,44 m
Lėktuvo aukštis 2,95 m
Tuščio lėktuvo svoris 728 kg
Skridimo svoris 1048 kg
Maksimalus skridimo greitis 256 km/val.
Kelionės greitis 223 km/val.
Aukščio lubos 7200 m
Skridimo nuotolis 528 kmŠaltinis: Lietuvos Sparnai 1995 nr.1

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis