AKTAS dėl Lituanicos žuvimo priežasčių


1-me psl. – AKTAS dėl Lituanicos žuvimo priežasčių


2-as pusl.

AKTO dėl Lituanicos žuvimo priežasčių PRIEDAI


______________________________________________PRIEDAS Nr.1

Meteorologijos žinios

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr.2

Kapitono Vlado Morkaus pranešimas su schema.

Kapitono V.Morkaus pranešimo neturime

Kapitono V.Morkaus schema:Šaltinis:
Gražina Sviderskytė. „Dingę“ LITUANICOS katastrofos tyrimo Akto priedai“, „Naujasis Židinys - Aidai“, 2012 Nr.7


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 3

Užsienio Reikalų Ministerijos raštai Nr. Nr. 15816, 16496 ir 17718.

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 4

Inž. majoro Antano Gavelio motoro tikrinimo išdavos.

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 5

Artilerijos Laboratorijos raštas nr. 1227.

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 6

Medicinos daktaro pulk. Kazio Oželio raštas.

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 7 ir PRIEDAS Nr. 8

2 žemėlapių schemos.

Neturime


_______________________________________________


PRIEDAS Nr. 9

Vokiečių PRANEŠIMAS apie Lituanicos avariją


_______________________________________________1-me psl. – AKTAS dėl Lituanicos žuvimo priežasčių


* * * * *


EITI į sekantį sąvado dokumentą > > > S.Dariaus ir S.Girėno kūnų tyrimo aktai

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<      

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis