Motiejus Garunkštis
Karo lakūnas, aviacijos viršila

1905-1942


Vrš. Motiejus Garunkštis gimė 1905 m. Vilkabrukų k., Vyžuonų vlsč., Utenos aps.

1929 m. sausio 10 d. priimtas į lakūnų puskarininkių kursus, kuriuos gruodžio 20 d. sėkmingai baigė.

Paskirtas tarnauti į 4-ąją eskadrilę. Perkėlus 3-iąją ir 4-ąją eskadriles į Šiaulius, M. Garunkštis perkeltas ten tarnauti.

1936 m. gegužės 24 d. aviacijos šventėje skraidė lėktuvu ANBO-IV, pilotuodamas lėktuvą be oro žvalgo, demonstravo 4 eskadrilių skridimą rikiuotėje, eskadrilės karuselę bei kitus pratimus.

1936 m. gabus ir pareigingas pilotas paskirtas instruktoriumi į Karo aviacijos mokyklą. Tarnaudamas Karo aviacijoje iš viso skraidė 1374 val.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 12 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso atskirąją eskadrilę jaunesniuoju lakūnu, bet vėliau išleistas į atsargą.

1942 m. tarnavo savisaugos daliniuose, vadovavo būriui ir žuvo Rytų fronte prie Ilmenio ežero (Rusija, Novgorodo sr.).

Apdovanojimai:
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis