Paminklas Soldino giriojePaminklas Dariaus ir Girėno žūties vietoje
Soldino apylinkėje (dabar Mislibožas, Lenkijos resp.), transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno žūties vietoje, Vokietijos vyriausybei sutikus, 1933 m. buvo 99 metams išnuomotas 314 m2 žemės plotelis. Tai apvali 20 m skersmens aikštelė, kurioje architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis suprojektavo apskrito plano paminklą.

Paminklo aikštelę juosia žema 10 m spindulio betoninė tvorelė. Jos vidinėje pusėje 9 granitiniai suoleliai, o centre, kur buvo „Lituanikos“ motoro išmušta duobė - trijų granitinių pakopų (0,35x0,15 m), 6,30 m skersmens paminklo cokolis. Ant šio 0,45 m aukščio cokolio gulsčias 1,00 m aukščio, 2,80 m ilgio ir 0,46 m storio sudvejintas šviesiai pilko granito kryžius. Ant kryžiaus šono bronzinėmis raidėmis užrašas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis: „Čia žuvo lietuviai lakūnai - Atlanto nugalėtojai Stepas Darius ir Stasys Girėnas“.

Ten, kur buvo rastas S.Dariaus kūnas, pastatytas ąžuolinis lietuviškas koplytstulpis su lakūnų žuvimo data. Šį koplytstulpį pagal arch. V.Landsbergio projektą pagamino Marijampolės amatų mokyklos mokytojai V. Karalius ir P.Vėbra. Architektas šių eilučių autoriui pasakojo, kad koplytstulpis turėjo 4 pakabintus varpelius, kurie vėjui pučiant tyliai skambėdavę. Pats paminklas orientuotas taip, kad įėjimo varteliai sutampa su „Lituanikos“ skridimo kryptimi katastrofos momentu.

Paminklą statė vokiečių firma „Richt und Co“. Darbų vykdytojas - akmentašys ir skulptorius Ernst Bantz iš Soldino. Lietuvos aero klubui paminklo statyba kainavo 18 534 Lt, o V. Landsbergis paminklą suprojektavo be atlyginimo.
Paminklas buvo atidengtas 1936m. liepos 17d.

„Paminklas buvo pašventintas karo kapeliono kun. L.Gronio ir atidarytas liepos mėn. 17 d. 12 v. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotasis Ministeris Vokietijai D-ras J.Šaulys, Lietuvos Karo Attache pulk. Škirpa, Lietuvos Aero Klubo ir Dariaus-Girėno paminklo Komiteto pirmininkas (prof. Zigmas Žemaitis - A.R.) ir delegacijos, Soldino Landratas p. Danzig, Vokietijos Aero Klubo, vietinės planerizmo sąjungos, Derulufto atstovas ir vietinių žmonių būrelis."

(LVMA, F81, A1, B190, L63 dokumento ištraukos. Kalba ir rašyba netaisyta - AR).

Plieno Sparnai Nr.3 A.Rimša - Dariaus ir Girėno memorialai

Archyvinės fotografijos

1936 liepos 17 d. Lituanicos sudužimo vietoje pastatyto paminklo atidengimas. Kalba LAK pirmininkas Z.Žemaitis
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Bendras paminklo vaizdas 1936 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


1936 liepos 17 d. Kun. Dr. L.Gronis šventina Dariaus ir Girėno paminklą Soldino girioje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Susirinkusiems prie paminklo kalba A.Glušauskas 1966m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Pirmosios šv. mišios prie paminklo (metai tikslinami)
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklas 1983m. minint 50 metų tragedijos sukaktį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


50 metų sukakties minėjimo iškilmės 1983m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


50 metų sukakties minėjimo iškilmės 1983m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


55 metinių minėjimo akimirkos 1988 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


55 metinių minėjimo akimirkos 1988 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


55 metinių minėjimo akimirkos 1988 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Ilgametis paminklo globėjas J.Sanvaitis
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Garbės sargyboje prie paminklo lenkų kariai ir skautai 1988m. liepos 17d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Garbės sargyboje prie paminklo lenkų kariai, skautai ir lietuvaitės 1988m. liepos 17d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Prie paminklo iš dešinės: A.Jurevičius, N.Dariūtė - Maštarienė, paminklo globėjai B. ir J. Sanvaičiai, A.Gamziukas 1988m. liepos 17d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Fotografijų šaltiniai:
J.Čepas, J.Balčiūnas Į Lietuvą 1996m.
N.Dariūtė - Maštarienė Darius ir Girėnas 1991m.
E.Jasiūnas Darius ir Girėnas (1933 - 1993) 1993m.Paminklas Soldino girioje šiandien

Pčelniko kaimo riba visai šalia įvažiavimo į Soldino miškelį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Rodyklė rodanti kryptį nuo pagrindinio kelio
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Miško keliuku apie kilometrą gilyn...
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Nepaklysti miške padėjo informacinės lentelės
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Dariaus ir Girėno atminimo klėtelė
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Dariaus ir Girėno atminimo klėtelė
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Dariaus ir Girėno atminimo klėtelė
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Dariaus ir Girėno atminimo klėtelė
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Randai pušų kamienuose
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Randai pušų kamienuose
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Varteliai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Memorialinė lentelė priešais paminklą
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Koplytstulpis pastatytas vietoje kurioje rastas S.Dariaus kūnas
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Pavėsinė ir informacinis stulpelis
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Paminklo vaizdai
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Vargu ar mes kada sužinosime tikrąją tragedijos priežastį... Ją žino tik įvykio liudininkės - Soldino girios pušys...
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Fotografijos N.Korbuto 2009 08 03Kaip rasti?


Lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno tragedijos vieta yra netoli Myslibužo (lenk. Myślibórz; iki 1945 m. Soldinas, vok. Soldin) – miestelio šiaurės vakarų Lenkijoje, Vakarų Pamario vaivadijoje. Važiuojant 23 keliu nuo Myslibužo žemyn, prieš pat Pščelniko kaimą yra rodyklė, rodanti kelią kairėje pusėje, miško keliuku link paminklo.
Važiuojant, tuo pačiu, 23 keliu link Myslibužo, rodyklę rasite jau pravažiavę Pščelniko kaimą. Pasisukus nuo kelio, miško keliuku dar teks pavažiuoti apie kilometrą.
Važiuojant automobiliu iš Kauno, kelionė truks apie 12 val. kelio ilgis per 900 kilometrų (į vieną pusę)

Tragedijos vieta sename žemėlapyje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Tragedijos vieta sename žemėlapyje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Tragedijos vieta šiuolaikiame žemėlapyje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiRekomenduojamas kelionės maršrutas
GPS koordinatės : N 52° 51.050' E 014° 50.433'Kita informacija, straipsniaiPaminklui Soldine - 60
Paminklo autorius V.Landsbergis - ŽemkalnisTuri pastabų? Turi fotografijų ar kitos informacijos ir nori tuo pasidalinti? Rašyk diskusijose!Puslapį parengė N.Korbutas 2009 rugsėjis

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis