ANBO-II

• G.RAMOŠKA - ANBO-II
G.Ramoškos straipsnis apie ANBO-II sukūrimą, gamybą, tarnybą Karo aviacijoje ir LAK. Išsamus konstrukcijos aprašymas. Spausdinta LAM metraštyje "Plieno Sparnai" Nr.5 1998 m.

• ANBO-II FOTOALBUMAS
ANBO-II fotoalbumas. Jame 12 fotografijų

BRĖŽINUKAI IR DAŽYMO SCHEMOS.(ZIP - 6.15 MB)
G.Ramoškos ir S.Štulo parengti lėktuvo ANBO-II brėžiniai ir spalvotos projekcijos.Puslapį tvarko N.Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis